ÅSIKT

"Skydda alla misshandlade kvinnor – även de gömda"

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Att anmäla misshandeln är otänkbart. Risken att bli upptäckt och avvisad är alltför stor, skriver debattörerna. (Bilden är arrangerad.)

Det kan tyckas som en självklarhet att misshandlade kvinnor ska erbjudas skydd. Men detta gäller inte för alla. Gömda kvinnor som misshandlas får sällan någon hjälp alls.

Regeringen verkar dessvärre inte intresserad av att ändra på detta. När Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister, i januari presenterade en proposition som innebär att kommunerna måste

erbjuda bättre skydd åt misshandlade kvinnor omfattades inte alla de gömda kvinnor som lever i Sverige utan uppehållstillstånd.

Att leva utan grundtrygghet och dessutom utsättas för fysisk, psykisk eller sexuell misshandel gör det extra svårt att lämna sin misshandlande partner. Ändå händer det att gömda kvinnor lyckas bryta sig loss. I likhet med andra misshandlade kvinnor lever de sedan i fruktan för att bli uppsökta. Men att polisanmäla misshandeln är otänkbart. Risken att bli upptäckt och avvisad ur landet är alltför stor. Förövare med medborgarskap kan till och med använda polisen som trumfkort: ”Berättar du för någon ser jag till att få dig avvisad”.

Med jämna mellanrum kontaktar kvinnor som misshandlas Röda Korsets nätverk för sjukvårdsförmedling till gömda. Röda Korset hjälper dem att komma i kontakt med kvinnojourer. Ersta diakoni – som Röda Korset samarbetar med i Stockholm – har viss möjlighet att ge kvinnorna skyddat krisboende. I övrigt är det få jourer som tar emot denna extremt utsatta grupp. Anledningen är att kommunerna inte ersätter jourerna för att ge skydd till gömda som misshandlats.

För den misshandlade kvinnan är konsekvensen ofta katastrofal. Den som har tur kan söka skydd hos vänner. Men med ett litet socialt nätverk i Sverige är antalet övernattningsställen begränsade och många riskerar därför att stå utan tak över huvudet. Därtill blir ekonomin ofta ett problem eftersom många tvingas lämna sitt arbete för att undvika risken att bli uppsökt av förövaren.

Ingen vet i dag hur många kvinnor som gömmer sig undan myndigheter och våldsamma män. I våra verksamheter möter vi dock allt oftare kvinnor som är i behov av skydd. Sverige har anslutit sig till en rad internationella konventioner som ska ge alla misshandlade kvinnor rätt till detta. Vi uppmanar därför regeringen att snarast uppfylla Sveriges åtaganden. Gömda kvinnors behov av skydd måste vara viktigare än uppehållstillstånd – inte vice versa.

ARTIKELN HANDLAR OM