ÅSIKT

"Inga friska tvingas till förtidspension"

Curt Malmborg om Försäkringskassans insatser för arbetsrehabilitering

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet har hävdat att Försäkringskassan tvångspensionerar friska personer som vill arbeta. Det är en absurd anklagelse. Det finns inget fog för att tala om tvångspensionering.

Försäkringskassan tvingar ingen till sjuk- eller aktivitetsersättning (det som tidigare hette förtidspension eller sjukbidrag). Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom kan få sin inkomst från sjukförsäkringen.

Man kan dock inte välja mellan sjukpenning och sjukersättning. Sjukpenning är till för den som kan komma tillbaka i arbete inom ett år, sjuk- och aktivitetsersättning för dem som kan förutses vara borta från arbete längre tid. Den som vill och kan återgå i arbete kan alltid göra det. Man kan dessutom ha sin sjukersättning vilande under en tid när man prövar på att arbeta. De första tre månaderna kan man ha både sin sjukersättning och sin lön.

I mars drar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen igång en stor satsning för att stödja personer som varit borta länge från arbetsmarknaden på grund av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga att komma tillbaka.

150 000 personer, i första hand personer med tidsbegränsad sjuk- eller aktivitetsersättning, kommer att få hjälp att bedöma sin arbetsförmåga. Finns möjligheten att komma tillbaka i arbete, ska man få stöd att komma igen på arbetsmarknaden.

Vi hoppas mycket på det här arbetet. I de försökslän där vi startat finns det redan exempel på personer som på det här sättet tagit sig tillbaka till arbetsmarknaden. Andra känner sig frustrerade och rädda för att komma tillbaka. Det är naturligt eftersom det är lätt att passiviseras med sin sjukersättning och inte tänka tanken att gå tillbaka i arbete.

Lång sjukskrivning och i förlängningen sjukersättning gör det svårare att återgå till arbetsmarknaden. Det är därför det är så viktigt att alla inblandade parter är aktiva tidigt i ett sjukfall. Det gäller både vården, arbetsgivaren, Försäkringskassan och den enskilde. Siktet måste redan från börja vara inställt på att komma tillbaka i arbete. Och nu, när konjunkturen är god och arbetstillfällena ökar kraftigt, bör förutsättningarna vara bättre än på länge.