ÅSIKT

Replik: "Våra nämndemän sköter sina jobb"

Martin Kinnunen, Sverigedemokratisk ungdom, svarar Ella Bohlin (kdu).

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KDU:s Ella Bohlin skriver (19 februari) att valsystemet för nämndemän bör göras om. Som tyngsta vägande skäl deklarerar Ella Bohlin att det är fel att även sverigedemokrater får möjlighet att tillsätta nämndemän.

Detta visar på en absurd syn på demokratin. Även undertecknad tycker det är tokigt med politiseringen av våra dömande instanser men denna åsikt har jag inte för att en massa kristdemokrater och socialister sitter och dömer i domstolarna. Jag tycker det är principiellt fel att partierna ska välja nämndemän.

Att sverigedemokrater skulle döma mindre enligt lagen än andra partiers nämndemän saknar helt grund. Sverigedemokraterna har haft en mängd nämndemän i domstolarna sedan fem år tillbaka och så vitt jag vet har inga klagomål på deras arbete inkommit.