ÅSIKT

Ut ur Burma Swedbank

S-toppar: Arbetarrörelsen kan inte göra affärer med en bank som stödjer militärjuntor

1 av 4 | Foto: AP
På flykt undan regimen En grupp bybor fotograferas på flykt undan militärjuntan i Burma. Regimen rapporteras förtrycka mindre etniska grupper genom våldtäkter, tortyr och slaveri. ”Socialdemokratin måste kräva att Swedbank slutar investera i Burma”, skriver tre ledande socialdemokrater.
DEBATT

Det är dags för socialdemokraterna att på allvar engagera sig i Swedbank!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Banken investerar i dag i Total Oil, ett franskt oljebolag som stödjer den burmesiska militärdiktaturen. Trots att det svenska exportrådet rekommenderar företag att inte investera i Burma har Swedbank börjat göra det.

Svensk arbetarrörelse har sedan länge en stor del av sina affärer i Swedbank, före detta Föreningssparbanken. Socialdemokratin och den svenska arbetarrörelsen bör använda sitt inflytande som stor kund i Swedbank till att ändra bankens investeringspolicy – eller som en sista utväg byta bank.

Burma styrs av en militärjunta som är ökänd för sitt förtryck av det burmesiska folket. Samtidigt är Burma Sydostasiens fattigaste land där juntan berikar sig själv och de utländska företag den gör affärer med. Ett sådant företag är det franska oljebolaget Total Oil. De är verksamma i Burma trots att den demokratiska oppositionen, varav många sitter fängslade, och dess ledare Aung San Suu Kyi krävt att de ska dra sig ur landet.

En snabb titt på den politiska utvecklingen i Burma bör få ett företag att tänka sig för innan verksamhet inleds.

Burma har varit en militärdiktatur sedan 1962 och juntans brott mot de mänskliga rättigheterna är välkända av omvärlden.

Brotten som begås mot de mänskliga rättigheterna är av det allvarligaste slaget. Tortyr, tvångsförflyttningar, politiska fångar, systematiska våldtäkter, slavhandel och inbördeskrig är vardag i Burma.

FN­:­s säkerhetsråd har identifierat Burma som ett hot mot den regionala säkerheten i sydöstra Asien på grund av flyktingsituationen och spridningen av hiv/aids. Rapporter visar tydligt att Total Oil har bidragit till brotten mot de mänskliga rättigheterna i Burma. Total Oils projekt i landet har finansierat juntan med upp till 450 miljoner amerikanska dollar. Olja och gas utgör i dag 50 procent av juntans intäkter från utlandet och en stor del av dessa pengar används för att införskaffa vapen och bygga ut armén som fortsätter att förtrycka den egna befolkningen. Detta är ett stort hinder för en demokratisk utveckling.

Total Oil påstår att deras närvaro i Burma har lett till ett mer demokratiskt samhälle. Det lär bli svårt att påvisa. Inga demokratiska reformer har genomförts av juntan, trots upprepade löften om sådana reformer. I val som hölls i början av nittiotalet vann den demokratiska oppositionen men tilläts inte bilda regering. Tvärtom har förtrycket fördjupats.

När Swedbank investerar i ­Total Oil genom ett antal fonder som placerar pengar i företaget bidrar banken till att den burmesiska juntan stärks och kan fortsätta förtrycka folket.

För socialdemokratin bör det vara en självklarhet att motsätta sig det moraliskt felaktiga i Swedbanks investeringspolicy. Socialdemokratin och andra delar av svensk arbetarrörelse kan inte acceptera att göra affärer med en bank som stödjer militärjuntor.

Socialdemokraterna förband sig på sin partikongress 2005 att följa ILO:s rekommendationer gällande förhållanden till Burma.

ILO:s rekommendation är tydlig: så länge slavarbete förekommer bör länder se över sina kontakter med Burma, dra sig ur landet och stoppa investeringar där.

Beslutet på partikongressen är glasklart. Nu gäller det att gå från ord till handling. Socialdemokratin måste tydligt kräva att Swedbank slutar investera i Total Oil och Burma.

Dagens debattörer