ÅSIKT

"EU-konstitutionen måste sära på kyrka och stat"

1 av 2 | Foto: björn lindahl
Angela Merkel och Fredrik Reinfeldt
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tyskland är just nu EU:s ordförandeland och förbundskansler Angela Merkel vill ena medlemsländerna kring ett nytt förslag till EU-konstitution. Därför har hon bland annat fört samtal med påven Benediktus XVI om vikten av att en konstitution måste bygga på kristna värderingar. En sådan utveckling vore djupt olycklig.

I slutet av mars möts EU:s regeringschefer för att diskutera ett nytt förslag till EU-konstitution. Vi vet att Angela Merkel redan för samtal med Fredrik Reinfeldt. Men var står vår statsminister i frågan?

En värdegrund måste bekräfta allas rätt att till en religion eller tro. Dock får inte en grupp användas för att begränsa andra människors rättigheter. Därför krävs en skarp åtskillnad mellan religion och politik.

Flera kristna institutioner är knutna till konservativa politiska och ekonomiska intressen. Inom EU agerar moralkonservativa och religiösa, ofta kristna, krafter för att inskränka människors möjligheter att göra egna val i frågor om sexualitet, relationer, sexualundervisning, abort och äktenskap.

Vi måste säkra en EU-konstitution som ger alla tillgång till grundläggande sexualpolitiska rättigheter. Rätt till sexualundervisning som bygger på vetenskapliga fakta och synen att sexualitet är något positivt, rätt till prevention, hbt-personers lika rättigheter och kvinnans rätt att välja abort.

En sekulär värdegrund bör fastställa jämlikheten mellan män och kvinnor. Alla människor oavsett ursprung, religion eller tro, språk, kön, sexuell läggning eller förmåga, skall behandlas lika inför lagen.

Därför lanseras i dag Brysseldeklarationen.

En lång rad politiska ledare, akademiker, NGO:s, författare och intellektuella, inklusive sekulära religiösa ledare ställer sig där bakom en värdegrund utan religiösa inslag.

Brysseldeklarationen understryker vikten av total separation mellan kyrka och stat och kräver en sekulär värdegrund för den Europeiska konstitutionen.

Läs deklarationen:

Debattörerna: