ÅSIKT

Replik: Swedbank för aktiv dialog om Total Oils verksamhet i Burma

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tre socialdemokratiska debattörer anser att socialdemokratin och den svenska arbetarrörelsen bör använda sitt inflytande som stor kund i Swedbank för att ändra bankens investeringspolicy – eller som en sista utväg byta bank (Aftonbladet 26 februari).

Vi välkomnar engagemanget i frågan om Total Oils verksamhet i Burma. Vi följer löpande olika bedömningar kring landet och har också tagit del av Exportrådets se­naste rekommendationer, som debattörerna hänvisar till.

Till att börja med vill vi klargöra att banken Swedbank i dag inte har några investeringar i Total Oil. I det helägda dotterbolaget Swedbank Roburs etikfonder är Total Oil av just de skäl som anförs av artikelförfattarna underkänt. Det förekommer alltså inget innehav i Total Oil i de fonderna.

Vad gäller innehavet i de övriga fonderna hos Swedbank Robur, som i dag uppgår till en ytterst liten del i några av våra fonder i relation till vårt totalt förvaltade kapital på cirka 420 miljarder kronor, för vi genom Ethix en aktiv dialog med Total Oil om verksamheten i Burma. Ethix är en av världens främsta oberoende analys­leverantörer.

Ethix, som är vår samarbetspartner, har fört diskussioner med Total Oil om deras verksamhet i Burma under flera år. Under 2006 träffade Ethix Total Oil i Paris vid två tillfällen för bland annat Swedbank Roburs räkning. Dialogen är inte avslutad utan kommer att återupptas under första halvåret 2007. En av de viktigaste frågorna i diskussionerna med Total Oil är att bolaget inte har kunnat presentera tillräckligt starka bevis för att de inte drar nytta av tvångsarbete genom de burmesiska myndigheterna och burmesisk militär. Så länge oklarheterna kvarstår kommer vi att föra en aktiv dialog med Total Oil.

Enligt Swedbank Roburs ägarpolicy som innehåller strikta etiska och miljömässiga krav är det bättre att föra en aktiv dialog och på så sätt förändra och påverka företagets investeringar på etiskt tvivelaktiga områden än att helt exkludera företaget och därmed tappa möjligheten att driva krav på förbättringar. Men för de kunder som vill undvika Total Oil finns våra etikfonder som helt exkluderat bolaget.

Vi anser att vi genom dialogen tar ett ansvar för att försöka påverka inriktningen på Total Oils verksamhet i Burma och att vi därigenom har gått mycket längre än många andra aktörer på marknaden.