ÅSIKT

"Sjuka och arbetslösa får betala när de förmögna slipper skatta"

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Karl-Bertil Jonsson och Anders Borg tänker inte likadant.

Trots att det är långt kvar till julafton är finansminister Borg frikostig med paket till dem som har det bäst i Sverige. Ett av de tydligaste exemplen på det är att landets rikaste personer får dela på fem miljarder kronor när de borgerliga nu avskaffar förmögenhetsskatten. För de tio svenskar som är allra rikast innebär det skattesänkningar på i genomsnitt 15 miljoner kronor var.

För den som har det sämre ställt är läget ett annat. Det är sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer som får betala för Borgs politik.

Den borgerliga politiken ligger långt från julaftons Karl-Bertil Jonssons ideal och är djupt orättvis. Man tar från dem som har lite för att ge till dem som redan har nog. Det gör Sverige svagare. Ökade klyftor och mer av otrygghet minskar dynamiken i det svenska samhället och därmed också i vår ekonomi. Det är när människor är trygga som man vågar pröva nytt, byta jobb, köpa bostad eller skaffa barn. Otryggheten leder till rädsla – inte utveckling.

Sverige har under socialdemokratisk ledning tagit en annan väg än de flesta andra länder i världen. Vi har skapat ett samhälle med en unik kombination av flexibilitet och trygghet. Bra trygghetssystem, aktiv arbetsmarknadspolitik, utbildning och välfärd gör oss starkare och modernare än de flesta andra. Det är en politik vi fortsätter att driva i opposition.

Anders Borgs piska tar sin utgångspunkt i en annan människosyn än den som ligger bakom den svenska modellen. Det är misstron mot människor som ligger till grund för moderaternas politik. Det är otrygghet som ska driva dem som har knappa omständigheter framåt.

För landets miljonärer och miljardärer gäller det omvända. De ska bidra mindre till vårt gemensamma bästa. Det är ingenting annat än en skandal!

ARTIKELN HANDLAR OM