ÅSIKT

Det ska löna sig att arbeta – även för de lågavlönade

Finansministern: Kvinnor kommer att tjäna på att gå från halvtid till heltid

1 av 2 | Foto: LOTTE FERNVALL
16 100 KRONOR I MÅNADEN Emma Ullander, 21, och Karin Halldin Wismar, 55, arbetar heltid på ett tvätteri i Långsele. Båda har en månadslön på 16 100 kronor.
DEBATT

Sällan har en artikelserie tydliggjort vad som är politikens uppgift så mycket som den granskning Aftonbladet nu inlett av dem som tjänar minst i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Artikelserien visar att det främst är kvinnor som tjänar minst och hur tuff deras vardag är. De intervjuade vittnar om att det för många med låga inkomster knappt lönar sig att arbeta och hur detta framför allt drabbar kvinnor.

Politiken har en viktig uppgift i att bryta kvinnors strukturella underordning. Vår viktigaste uppgift, både för att öka jämställdheten och värna välfärden, är därför att bryta utanförskapet.

För oss handlar politik om att se problemen i samhället och formulera lösningar som gör det bättre för oss som arbetar, bor och lever i det. Aftonbladet pekar på vad som är en av de viktigaste frågorna nu – nämligen hur människor utan arbetsinkomst eller med låga inkomster ska ges möjlighet att stå på egna ben och kunna leva på en egen lön.

Vi gick till val på att få fler i arbete: att bryta det utanförskap som gradvis vuxit sig stort och där över en miljon människor i dag är beroende av olika ersättningssystem. Och vi fick ett tydligt mandat av svenska folket i valet att genomföra en omläggning av politiken.

Vi har en politik som vilar på tre ben och som sammantaget belönar arbete och gör så att fler jobb växer fram. Det handlar om att det ska löna sig att arbeta, att det ska bli billigare att anställa och att det ska bli attraktivt att starta och driva företag.

Vi har kommit en bit på vägen. Genom vårt jobbskatteavdrag har vi sänkt skatten för alla som arbetar vilket betyder mest för löntagare med låga eller medelstora inkomster. Det innebär att det blir mer kvar i plånboken varje månad när lönen kommer.

Att kvinnor har en lägre inkomst beror bland annat på att skatter och bidrag ser ut på ett sådant sätt att det inte tydligt lönar sig att börja arbeta eller att gå upp i arbetstid. Många kvinnor är beroende av bidrag för att få vardagen att gå ihop. Att det inte lönar sig att arbeta är särskilt tydligt för de kvinnor som är ensamstående med flera barn och som uppbär fullt bostadsbidrag. Marginaleffekterna för denna grupp kan i vissa fall bli så höga som 80 procent. Det betyder att man i värsta fall endast får behålla 20 procent av sin inkomstökning vid ökat arbete. Det är helt orimligt. Det jobbskatteavdrag som regeringen införde vid årsskiftet var därför ett viktigt steg mot att det ska bli mer lönsamt för kvinnor att arbeta.

Men det räcker inte. Nu går vi vidare i arbetet med att bryta det utanförskap som har präglat alltför många människors liv i Sverige under en alltför lång tid. Vi kommer att fortsätta i samma riktning och ge fler kvinnor incitament som gör att det lönar sig att gå från halvtid till heltid.

Att människor hamnar utanför eller knappt klarar sig på låga inkomster är ett problem för alla oss i Sverige. Det är nämligen här en stor del av Sveriges potential finns. Grunden för att alla ska kunna få vård i tid och att vården håller en hög kvalitet är att tillräckligt många människor arbetar. Utan arbete stannar Sverige. Ju fler som arbetar, desto mer för oss alla att dela på. Detta är inte minst viktigt med tanke på vår åldrande befolkning.

Om några veckor kommer regeringen att presentera årets vårbudget och då går kampen mot massarbetslösheten och för full sysselsättning vidare. Vi vet att jobben måste bli fler och att vi måste göra det ännu mer lönsamt för människor med låga inkomster att arbeta. Den politik som nu förs har siktet inställt mot att alla som vill och kan ska få arbeta. Detta är och förblir regeringens mest prioriterade område under mandatperioden.

Nu är det dags att lägga in en högre växel. Det gör vi för kvinnorna, för alla dem som saknar jobb och för dem med låga inkoms­ter där det inte lönar sig tillräckligt att jobba.

1 av 2
Anders Borg (m) finansminister

Dagens debattörer

Aftonbladets serie tar upp en av Sveriges viktigaste frågor – nämligen att människor ska kunna leva på en egen lön. Det skriver finansminister Anders Borg och lovar lägga in en högre växel – för kvinnorna, för de arbetslösa och för de lågavlönade.

ARTIKELN HANDLAR OM