ÅSIKT

De talar för döva öron

Gullan Gidlund: Sveriges nya partier får ingen plats av media

Foto: LARS ROSENGREN, HENRY LUNDHOLM OCH MAGNUS TORLE.   Nils Lundgren Partiledaren för Junilistan, fick mycket uppmärksamhet när partiet först startades, för att sedan inte få någon plats alls. Gudrun Schyman Partiledaren för Feministiskt initiativ, får ingen tid till dabatt, trots sitt namn. Jimmy Åkesson Sverigedemokraternas partiledare – är tystnad bästa sättet att bemöta det här och liknande partier på?
DEBATT

Det är inte bara väljarna som röstar fram partier.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även medierna sätter sina ”kryss” för partier och kandidater.

Medier blir allt viktigare spelare i demokratin. Ingen har väl glömt hur Ny Demokrati på oklara grunder fick medialt genomslag och kom in i riksdagen på rekordtid. I det nu pågående valet har etablerade partier och medier framgångsrikt lyckats att stänga ute nya partier från att delta i valdebatten. Grundarna av Feministiskt initiativ och Junilistan fick först uppleva en tämligen tumultartad nyhetsjakt. Därefter har det blivit förvånansvärt tyst. I radio och tv gäller en spelplan med etablissemanget. Var är de nya partierna?

Gudrun Schyman fick som ledare för Vänsterpartiet stor uppmärksamhet i medierna under förra valet. Som ledare för Feministiskt initiativ har hon nu hamnat i mediernas skugga.

Hon har troligen inte blivit mindre skicklig. Däremot tycks i medierna råda uppfattningen att hon numera uppträder på fel arena. Inställningen är inte självklar.

Förnyelse och konkurrens är nödvändiga i en demokrati. Hotet är att partier som urholkats på livskraft kan överleva genom att bli en del av statsmakten. Ett nytt parti kan vitalisera debatten, ge nya dimensioner och frågor röst och kropp. Nya partier är ett dödligt hot mot förstelning.

Forskning visar dessutom att nya partier har positiv effekt på mobilisering av väljare och påverkar valdeltagandet.

Det finns även nya partier som bryter mot demokratiska värderingar och utmanar folkstyrelsen. Frågan är om tystnad är det bästa sättet att bemöta sådana strömningar. I en demokrati måste det finnas självförtroende att ta debatten – och vinna den.

Den djupa medieskuggan i årets val kan även förstås utifrån mediernas oro för ökad fragmentering av partisystemet. Regeringsbildningen skulle ytterligare försvåras.

Samtidigt möter jag allt fler väljare som har svårt att uppfatta de politiska alternativen eftersom partierna tenderar att lägga sig så nära varandra.

Här uppstår risk för ett minskat valdeltagande. Risken förstärks av medieskuggan för nya partier.

Det är kanske här som valet avgörs.

Dagens debattör

ARTIKELN HANDLAR OM