ÅSIKT

Vägra valet!

Bengt Pohjanens manifest inför valet: Kräv sanningen tillbaka!

Foto: Göran Ström
Inget val Gå inte till valurnorna den 17 september, utan bli en politisk ateist.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är valår. Lille Per kommer till pappa och mamma och undrar vad samhället är för någonting. Pappa lägger huvudet en aning på sned, ler och förklarar: ”Mor är regeringen. Jag är kapitalisten. Eftersom vi bor på en så stor herrgård måste vi ha en anställd, folket som kapitalisten behöver och regeringen bestämmer över, och du, lille Per, du är framtiden.”

Det blir kväll och alla går i säng, men lille Per gör på sig. Han försöker väcka mamman, men det går inte. Pappan hittar han i den anställdas säng. Lille Per får klara sig bäst han vill. På morgonen utbrister han: ”Nu förstår jag hur samhället fungerar: regeringen sover, kapitalisten utnyttjar folket medan framtiden drunknar i skiten.”

Vägra valet! Låt inte framtiden drunkna i den politiska skiten!

Strax efter gruvstrejken var jag som nyfiken ung på ett politiskt möte i Malmberget. En gammal gruvarbetare begärde ordet. Han sade: ”När vi på 30-talet skulle göra revolution, behövde vi tre kulor för att bli av med herrarna: en för prästen, en för fogden och för polischefen.

För att bli av med våra egna herrar behöver vi i dag en kulspruta i varje gathörn. Tack för ordet!”

Finlands politiska system var en gång det att man röstade på Kekkonen vart sjätte år. Svenskarna röstar på sina patroner vart fjärde år.

Vad skall jag rösta på? De sanningsfientliga socialdemokraterna? Eller de främlingsfientliga sverigedemokraterna?

Vägra valet! Lägg ner politiken!

Från och med nu skall politiken vara vår religion, skrev Feuerbach. Eftersom jag är politisk ateist, röstar jag inte. Vem skall jag rösta på?

Den politiskt-religiösa vänstern, som alltid skjutit somliga åt sidan, andra i nacken.

Vägra valet! Bli du också politisk ateist!

Humanismen då? Den vetenskapliga humanismen föddes i det kristna Europa och kom att tillfångata människans sinne och hålla henne fången. Kulmen på denna utveckling är det upplysta seklet med 170 miljoner människor mördade i de sekularistiska ideologiernas gemensamma strävan efter lycka åt alla. Vad skall jag rösta på? Folkpartister som hänfört ropar på bomber att bomba friheten i skallen med på världens alla tattare?

Vägra valet! Vägra de liberala bomberna!

Ska jag rösta på de gröna, vars yngre språkrör jämför förståndshandikappade barn med grisar?

Ateismen som humanism does not ultimately concern me, den medför inte Guds död, utan människans. Existensen blir avsakraliserad, världen sekulariserad.

Vägra valet! Gör som de gamla romarna: välj en gris till kejsare!

Eller skall jag rösta på något mer diffust: Gud eller det osynliga partiet? Det förra går inte, ty Gud har även lämnat kd och då har folket strömmat till.

Det osynliga partiet då? Något för Günter Grass? Vårt folkhem, vår ateistiskt humanistiska stat bryter samman. Den bitterhet som präglade Freud i hans senare verk präglar också folkhemsideologerna. Politiken är nu vår religion. Tomheten gapar från ödsliga städer. Mänskoanden ropar efter mening och mål. Vår tids enda vision är ekonomisk tillväxt.

Under röda och svarta fanor förenas de ungas neomytiska revolution som kräver mycket djupare mening än ekonomisk tillväxt. Allting är nu politik och politik är opium för folket.

De unga under svarta och röda fanor söker det som deras föräldrar förnekade. Men de kan bara söka det i opiet, i politiken, vårt opium. Inte ens utopierna finns kvar. De är släckta i lidandets och meningslöshetens iskalla vatten. De våldsamma unga människorna vet inte ens att människan inte definieras enbart i termer av sig själv, hon är inte sig själv nog.

Deras föräldrar har i grunden bedragit dem. Med politiken. De ville ha bröd, fick opiumkakor. Under svarta och röda fanor bor den gamla nihilismens mossiga moralism som dödar allt, till och med meningen med orden. Stoppa det politiska sorlet och pratet, ytligheten och pladdret!

Vägra valet! Kräv sanningen tillbaka!

Mitt ja till EU var min sista röst i politiska val. Jag trodde att jag röstade för fred, men det blev krig. Jag känner mig grundlurad och ber att få tacka för mig genom att kasta mitt oöppnade röstkort bland brännbara sopor.

Gack du och gör sammalunda!

Vägra valet!

PS. Än det nya arbetarpartiet då? Kanske, när Reinfeldt i rånarluva står på barrikaderna. DS.

Dagens debattör