ÅSIKT

Replik: Vi tänker se till att alla kan få tandvård

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”Jag kan inte betala 68 000 kronor för mina nya tänder”, skriver Siw Larsson i Aftonbladet 5/9 och vädjar till Göran Persson att han måste göra något ”för oss som har det svårt.”

Mitt konkreta svar till dig, Siw, och till alla andra som inte har råd att gå till tandläkaren i dag, är att vi socialdemokrater satsar stora resurser på en rejäl tandvårdsreform som gör det mycket billigare för alla att gå till tandläkaren.

Ingen ska behöva avstå från att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl. Vi vill både främja förebyggande insatser och ge ett generöst skydd mot höga tandvårdskostnader. Reformen skall omfatta alla över 20 år och börja gälla från och med 1 januari 2008 .

För det första vill vi införa ett högkostnadsskydd som liknar det som finns inom sjukvården. I dag är högkostnadsskyddet för sjukvård och läkemedel tillsammans 2700 kronor per år. Därför använder vi samma nivå för högkostnadsskyddet i tandvården. Tandvårdskostnader upp till 2700 kronor per år betalar man själv, men för kostnader därutöver skall man få 70 procent i subvention och för tandvårdskostnader över 15 000 kr får man subvention med hela 90 procent av kostnaden.

Det innebär att för en stor tandvårdsbehandling som kostar 68 000 kronor behöver man bara betala 11 690 kronor.

För det andra vill vi att alla skall ha råd att regelbundet kunna undersöka sin tandhälsa och få viss förebyggande vård. En sådan rutinundersökning med röntgen, rådgivning, borttagande av tandsten skall kosta högst 200 kronor.

För det tredje vill vi förlänga den tid då tandvården är avgiftsfri, för att ytterligare stärka unga människors goda tandhälsa. I ett första steg vill vi ha gratis tandvård för alla upp till 24 år.

En ny och stor tandvårdsreform för alla är ett av de viktigaste stegen för att minska de klassmässiga orättvisorna i samhället. I ett rättvist och solidariskt samhälle skall det inte synas i munnen vilken social bakgrund man har. En rejäl tandvårdsreform är därför en av socialdemokratins viktigaste och värdefullaste reformer under den kommande mandatperioden. För oss socialdemokrater kommer viktiga sociala reformer för att minska klyftorna i samhället alltid att vara viktigare än stora skattesänkningar.