ÅSIKT

Om Bert får bestämma ...

Så här vill skivkungen sätta mer fart på Sverige

Foto: Sara Ringström
DEBATT

Det är intressant att stå vid sidan och se på hur det ena vallöftet efter det andra seglar förbi.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Men allt handlar bara om hur man ska fördela om våra pengar och laborera med befintliga resurser.

Inget parti verkar ha sett var problemet ligger, för inget av vad de säger handlar om hur man ska skapa tillväxt i Sverige.

Därför har jag roat mig med att göra en egen lista på sådant som är direkt nödvändigt för att klara Sverige på sikt. Åtgärder som dessutom är finansierade redan från början.

Det här är några av mina funderingar kring hur jag vill ha Sverige och fler har jag i min kommande bok.

Riskkapital

Det allra viktigaste är att få fram riskkapital till småföretagen. Det här är en statlig angelägenhet, för de alternativ som finns i dag är bara till för de stora företagen. Framtidens tillväxtpotential finns hos dagens småföretag.

El och drivmedel

På senare tid har tre pappersbruk lagts ned och det är bara början. Många elberoende industrier är på väg att läggas ned. Den så kallade gröna skatteväxlingen kan inledas först då man hittat alternativen och de finns inte i dag. Vi måste utveckla kärnkraften och samtidigt bygga ut alternativ energiproduktion.

En bred satsning på alternativa energikällor och biobränsle skulle starta en boom utan like och skapa mängder av nya jobb och kunskap som vi skulle kunna exportera.

I dag motarbetas alternativa satsningar. Den som till exempel investerar i bergvärme straffas med höjd fastighetsskatt. Subventioner och skattelättnader för alternativa energiformer är det säkraste sättet att skapa tillväxt och samtidigt minska oljeberoendet.

Även på miljösidan straffas man med höga skatter. Jag har själv en etanolbil, men med dagens skattesatser är den dyrare att köra miljövänligt på etanol än på bensin.

Försvaret

Genom att lägga ned vårt försvar skulle vi frigöra 20 till 25 miljarder kronor per år. Pengar som kan användas till polisen och rättssäkerheten. I stället kan vi gå med i Nato.

A-kassan

Behåll dagens nivå på a-kasseersättningen och höj ersättningen på plusjobb så att de blir attraktiva. Sådana jobb ska sedan alla arbetslösa erbjudas. Detta skulle ge 100?000-tals nya jobb som i stort sett redan är finansierade.

Idrottskonto

Idrottsstjärnor ska inte tvingas bosätta sig utomlands på grund av tillfälligt höga inkomster. De borde i stället få betala skatt den dag pengarna tas ut, precis som reglerna är för så kallade skogskonton.

Nedladdning

Det är dags att tillämpa lagen mot illegal nedladdning. Som det nu är står hela den svenska musikindustrin inför nedläggning.

När det stjäls musik är det ingen som bryr sig, men det blir ett jävla liv om det görs intrång i politikernas datorer.

Skolan

Vi måste styra utbildningen enligt samhällets behov. Skolorna ska inte kunna satsa på populära ämnen för att konkurrera om elever och skolpeng. Resultatet har ju bara blivit att folk utbildas till arbetslöshet. Utbilda fler entreprenörer och uppfinnare. I dag finns bara en enda uppfinnarskola, i Lidköping.

Riksintag för alla skolor och förbud för religiösa friskolor.

Lärlingssystemet inom hantverksyrkena bör återinföras.

Flyktingpolitiken

Krav på fullgoda språkkunskaper för medborgarskap är självklart, liksom kravet på att man måste fullfölja sina kurser för att få ut sitt utbildningsbidrag. Dessutom bör det införas obligatoriskt hiv-test

Satsning på uteliggare

Uteliggarna är ett problem som inget parti tar upp i sitt program. Ge dem som ideellt arbetar bland uteliggarna resurser och 100-procentigt stöd.

Hälsa

Förbjud rökning på alla offentliga platser. Rökare bör dessutom ha fem procent lägre lön och själva finansiera delar av sin egen sjukförsäkring. Obligatoriskt prostataprov.

Följ upp privatiseringen

Avregleringar och privatisering måste tyvärr följas upp och kontrolleras. Sorgligt nog har det på område efter område visat sig att marknadskrafterna inte fungerar.

Viktiga frågor för våra politiker att ställa sig inför valet är: Hur löser vi arbetslösheten och hur säkrar vi välfärden? Det håller inte att bara leva på de gamla storföretagen och på gamla uppfinningar!

Slutligen ställer jag mig frågan varför inte s och m skulle kunna samregera. Är det inte snart dags att gå ihop och tänka på Sverige i stället för att bevaka sina egna positioner? Det är ju ingen större skillnad på partiernas politik.?

Dagens debattör

Bert Karlsson (Författare)