ÅSIKT

Så räddar vi välfärden

Stefan Sigfried: Här är fyra idéer som är bättre än sänkt fastighetsskatt och låglönejobb

1 av 4 | Foto: nikolai jakobsen
1. Människor med idéer ska få stöd för att utveckla och prodiktifiera sina produkter i utvecklingsbolag. Kanske något för uppfinnaren Mohammed El Questocri som här visar upp sin gå-på-vatten sko?
DEBATT

Var finns analysen, öppenheten och nyfikenheten på nya idéer för att bygga ett framtida Välfärdssverige hos politikerna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Och varför denna överbudspolitik hos borgarna där man försöker muta oss med mesta möjliga valfläsk?

För vem tror till exempel att sänkt fastighetsskatt hjälper svenska företag att producera mer välfärd?

Här är några bättre idéer.

Jordbruket med få anställda producerar i dag mer mat än vad vi behöver. En likartad omställning pågår nu inom industrin skapad av långt driven rationalisering och automatisering. Det är därför det inte blir så många nya jobb inom traditionella områden.

Då behövs att framtidens jobb skapas i stället. Och det måste börja med rätt typ av jobb – jobb som driver välfärdsutvecklingen. Tänk på ”bruksorts-fenomenet”. När ett stort företag i en mindre kommun försvinner så börjar både den offentliga sektorn och delar av den privata sektorn att halta.

En viss typ av arbeten är källan till välfärd. Och misslyckas vi med att skapa ny välfärd – dyra efterfrågade produkter och tjänster med stort inslag av kreativitet och kunskap – får vi alla dela på en gemensam ”kaka” som slutar öka i värde. En tvingande kapitulation inför borgarnas simpla idé om jobb genom lägre löner ligger då nära. Den lägre köpkraften skulle sedan pressa fram en låglönespiral.

Alliansens idé att sänka arbetsgivaravgifter för städföretag, frisörer, skomakare, restauranger och bilverkstäder med flera blir i det perspektivet helt fel. Pengar frigörs som i stället för att ge nya jobb kan resultera i höjda löner, höjd vinst eller investeringar i maskiner (som kanske friställer folk).

1 Ta hand om bra idéer i utvecklingsbolag

Idéer är framtidens hårdvaluta. Därför borde vi i stället låta pengarna verka så att det blir fler idéer som blir realiserade tack vare en ny form av bolag – ett utvecklingsbolag – där de som har idéer men saknar kapital, projektledningskunskap, marknadsförings kunskap och så vidare får hjälp med sådant. Stat, fonder, fackföreningar, kommuner, universitet, entreprenörer med flera i organiserat samarbete för att hjälpa dessa idémänniskor att utveckla och produktifiera sina idéer. Ett slags kuvös, helt enkelt, där en god idé får en chans att växa till och bli nya källor till framtidens välfärd.

2 Stöd exportindustrin med skatteväxling

Dessutom, se till att säkra jobben inom exportsektorn genom att skatteväxla från produktionstillfället till konsumtionstillfället. Låt bilindustrin slippa arbetsgivaravgifter mot en höjd registreringsskatt vid köptillfället. Byt arbetsgivaravgifter vid matproduktion mot höjd moms på dålig mat som godis, snacks och så vidare. Exportindustrin lever i dag på tunna marginaler, så med mer jämlika produktionskostnader jämfört med andra länder så skulle många jobb kunna räddas och nya kunna skapas.

3 Satsa på turismen

Låt också staten gå i bräschen för kraftfulla framtidssatsningar, till exempel:

Sverige med sin fantastiska natur och sitt rika utbud har stora chanser att öka turismen. Det skulle ge många jobb och jobb som inte kräver att folk utbildar sig under långa tider för att de ska kunna ta ett arbete.

4 Bygg minispårvagnar

Låt oss sedan komplettera sekelgamla transportsystem som bil, buss och tunnelbana med något nytt – småskalig spårtrafik. Alltså små och medelstora vagnar för person och godstrafik som går på små banor. Med sin smidighet skulle de kunna locka bort bilar från storstäder – i stället för att tränga bort bilar – och ge samma goda miljöeffekter som trängselskatteförsöket. Och vi skulle få en ny exportindustri.

Detta var några förslag för framtiden.

Dagens debattör