ÅSIKT

Svenska folket måste ut i arbete

1 av 3
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är mycket som går bra i Sverige just nu. Många företag tjänar pengar och den ekonomiska tillväxten är hög. Samtidigt leder tillväxten till få nya jobb. Det startas alldeles för lite nya företag. Och det är ett förskräckande stort antal människor som lämnas helt vid sidan om – med små möjligheter att påverka sina liv och sin egen framtid.

I socialdemokratins Sverige är det varje dag bortåt 1,5 miljoner vuxna svenskar som inte går till ett jobb eller som arbetar mindre än de skulle vilja. Om vi radade upp dem bredvid varandra så skulle de bilda en mänsklig mur från Stockholm till Luleå.

Det går 300 000 människor öppet arbetslösa i vårt land. Ungdomsarbetslösheten är den näst högsta i Europa. En kvarts miljon går sjukskrivna. Nära 550 000 har förtidspensionerats – många av arbetsmarknadspolitiska skäl. Varje dag som Göran Persson varit statsminister har det tillkommit 140 nya förtidspensionärer i vårt land.

Det är därför vi måste få en ny regering som kan återupprätta en svensk arbetslinje. Att ha ett riktigt arbete innebär att vara sedd och behövd. Ett jobb ger oss inte bara försörjning och en ökad frihet att påverka det egna livet. Det sätter också in oss i ett socialt sammanhang och stärker vår självkänsla. Vi måste dessutom bli fler som arbetar. Annars kommer vi inte att få råd till att gemensamt betala för välfärden när Sveriges befolkning åldras.

Och politiken gör skillnad! Moderaterna och alliansen vill sänka skatten för alla som jobbar och särskilt för låg- och medel-

inkomsttagare. Socialdemokraterna väljer i stället att ge mer i bidrag till högre inkomsttagare som inte jobbar, utan går sjukskrivna.

Vi vill att en förskollärare efter skatt ska få ut över

1 000 kronor mer varje månad. Socialdemokraterna höjer i stället taket i sjukförsäkringen och ger därmed 6 600 kronor mer i månaden i sjukpenning till Pär Nuder när han får influensa.

Vi vill ge mer än 1 000 kronor i månaden i skattesänkning till en vidareutbildad sjuksköterska som jobbar heltid i vården. Socialdemokraterna vill i stället betala henne för att ta ett friår.

Utan fler i arbete blir det inte möjligt att kapa vårdköerna och ge nya resurser till skolan. Då räcker inte skattepengarna till de insatser mot brottsligheten som måste till om unga och gamla ska känna trygghet i vardagen. Det är på dessa områden som våra gemensamma skattepengar måste satsas – inte på höjda bidrag.

Socialdemokraterna har misslyckats med jobben. Nu är det dags att byta regering!

ARTIKELN HANDLAR OM