ÅSIKT

Vilka liv vill ni rädda?

Birgitta Dahl: 40 000 döda på ett dygn – vad gör ditt parti?

Foto: AP
Nigeria är ett av de länder som är hårt drabbat av hunger och sjukdomar.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

VÄRLDEN. Massdöden fortsätter och visar inga tecken på avmattning. Bara under gårdagen krävde det dödliga syndromet över 40 000 människoliv.

– Nästan hälften av dem hade inte ens hunnit fylla fem år, uppger en källa.

Det finns i nuläget inga uppgifter om svenskar bland offren.

Detta skulle medierna kunnat rapportera i dag. Och i går. Och

i morgon. Det ”dödliga syndromet” är en sällsynt ondskefull kombination av två tillstånd, som också var för sig kan vara nog så hemska: fattigdom och infektionssjukdomar (diarrésjukdomar, lunginflammation, malaria, tuberkulos och hiv/aids för att nämna några exempel).

Men fattigdomens infektionssjukdomar är en utdragen process, ett jämnt och odramatiskt flöde, och gör sig därför inget vidare i media. Och det som inte gör sig i media får sällan något större utrymme i det offentliga samtalet. I synnerhet inte mitt under brinnande valrörelse.

Tack och lov finns det undantag. Till exempel här om veckan när forne kd-ledaren Alf Svensson tillsammans med Birgitta Ohlsson, folkpartiets

talesperson i biståndsfrågor, drog en lans för det svenska biståndet och i en passus specifikt berörde ämnet för denna artikel: den största dödsorsaken i fattiga länder är i dag infektionssjukdomar som i många fall går att utrota genom vaccinationskampanjer om pengar fanns. (DN Debatt, 2006-08-25)

Världsinfektionsfonden är en politiskt obunden organisation, men vi vill rikta en fråga till såväl den sittande regeringen som alliansen: hur kommer ni, i händelse av att ni får regeringsmakten, att leva upp till de åtaganden som gjorts under innevarande mandatperiod? Vi syftar då närmast på regeringsförklaringen, den 14 september 2004: en ny kraftfull svensk biståndssatsning initieras, inriktad på forskning, behandling och prevention av sjukdomar som hiv/aids, mässling, tbc och malaria.

Vidare tänker vi på det sammansatta utrikes- och socialutskottets enhälliga betänkande, 2004/05:USoU1. I detta argumenterar samtliga riksdagspartier unisont för ökade satsningar i bekämpningen av globala smittsamma sjukdomar, kanske framförallt hiv/aids, men också andra sjukdomar: världens fattigaste drabbas, utöver aids, även hårt av andra sjukdomar som malaria, tuberkulos och mässling.

Utskottet anser att det är mycket angeläget att stärka det förebyggande arbetet vad gäller dessa sjukdomar och att Sverige visar gott föredöme (- - -).

Några av Världsinfektionsfondens grundare var med och drev fram dessa krafttag. Vi vill nu förvissa oss om att de aviserade satsningarna inte rinner ut i sanden. Oavsett vilka som vinner valet är det av yttersta vikt att vi i Sverige gör vad vi kan för att förhindra att miljontals barn och vuxna lider och dör i onödan.

Vår fråga till de båda regeringsalternativen är alltså: Vilka insatser är ni beredda att ta ansvar för i kampen mot fattigdomens infektionssjukdomar under de kommande fyra åren?

Dagens debattör

Birgitta Dahl, 68 år, Uppsala Världsinfektionsfondens ordförande. F d talman i Sveriges riksdag och statsråd (s).
ARTIKELN HANDLAR OM