ÅSIKT

Kryssa en ung riksdagskandidat!

Alexander Chamberland (mp): De som representerar ungdomar bäst är nämligen ungdomarna själva.

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag är mindre än 2 procent av riksdagsledamöterna under 30 år. Inför valet 2006 ser det tyvärr inte bättre ut. På partiernas riksdagslistor finns det enbart 5 kandidater mellan 18 och 29 på valbar plats.

Man kan konstatera att ungdomar nästintill är helt exkluderade från riksdagen. En förändring är nödvändig om vår demokrati ska bli välfungerande. En hel samhällsgrupp ska inte sakna inflytande.

Det finns ytterst få riksdagsledamöter som själva vet hur det är att vara ung i dagens samhälle och det leder till att ungas perspektiv åsidosätts. Istället är det människor i åldersgruppen 50-64, som har egen majoritet i riksdagen och bestämmer över frågor som huvudsakligen berör ungdomar, som till exempel skolpolitiken.

Grön Ungdom vill se en förändring redan efter riksdagsvalet den 17:e september. Därför startar vi nu i valspurten en Kryssa Ungt-kampanj där vi uppmanar väljarna att kryssa unga kandidater i personvalet. Med hjälp av valmyndigheten har vi tagit fram en lista på alla riksdagskandidater från de sju riksdagspartierna, F!, Piratpartiet och Junilistan, som är under 26 år. Den finns på www.gronungdom.se/kryssaungt

Det finns ett egenvärde med fler unga i riksdagen. De som representerar ungdomar bäst är nämligen ungdomarna själva. Att få in fler unga i riksdagen kan också få en spin-off effekt med ökat partipolitiskt engagemang bland unga. Med fler unga i riksdagen kommer det inte kännas lika omöjligt att nå politiskt inflytande som ung människa.

Vi måste sluta acceptera att ungdomar nästintill helt står utan makt. Genom att kryssa unga kandidater kan vi se till att ungdomar inte längre exkluderas från maktens korridorer. Makt är ingenting man får gratis, utan det är något man kämpar sig till – och ungdomar förtjänar lika mycket makt som alla andra åldersgrupper.

Vi ungdomar måste sluta behandlas som om vi enbart är framtiden och börja behandlas som om vi faktiskt tillhör nu:et.