ÅSIKT

Replik: Rimligt att pröva rätten till sjukpenning

Hans Karlsson: De som nekas ersättning måste givetvis få ett bra stöd

DEBATT

Svar till Eivor Karlsson, Aftonbladet Debatt 12 september.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Hans Karlsson

Den socialdemokratiska regeringen har visat den borgerliga oppositionen att sjukfrånvaro minskas genom förebyggande arbete och stöd till den som blir sjuk – inte genom försämrade ersättningsnivåer.

Men vi som värnar en generös ersättning tycker också att det är rimligt att försäkringskassan prövar rätten till sjukpenning. Det är inte många som nekas ersättning – på 100 försäkringsfall är det endast ett vars rätt till sjukpenning ifrågasätts – men de som nekas ersättning måste givetvis få ett bra stöd.

De som saknar arbetsgivare ska vid dessa tillfällen få stöd av arbetsförmedlingen att få ett arbete. Tidigare hände det att samverkan brast mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen vid dessa situationer. Men regeringen har jobbat hårt med att få fram bra rutiner för övergångarna och nu fungerar deras samverkan mycket bra.

Regeringen har också påbörjat en särskild satsning för de långtidssjukskrivna. Alla långa sjukfall ska gås igenom för att säkerställa att insatser som stöttar de sjukskrivna tillbaka till arbetslivet genomförs.

ARTIKELN HANDLAR OM