ÅSIKT

Replik: Mycket återstår att göra i kampen mot hemlöshet

Morgan Johansson svarar Johan Bäverbrant

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Aftonbladet den 11 september skriver Johan Bäverbrant om sin farbror Göran som dog, hemlös. Göran blev 58 år.

Görans död är en tragedi för hans nära och kära, men också ett nederlag för samhället. Ingen borde behöva sluta sitt liv som Göran gjorde. Ingen borde heller behöva vara hemlös.

Kampen mot hemlöshet är en av de viktigaste uppgifterna för ett välfärdssamhälle. Eftersom det finns många orsaker bakom hemlöshet, måste vi arbeta inom flera områden. En hel del har gjorts, mycket återstår.

- Vi förbättrar missbrukarvården. Över 60 procent av de hemlösa har missbruksproblem. Nu genomförs den största satsningen på missbrukarvård sedan 80-talet. Man måste få vård i rimlig tid och stöd efter behandlingen, t ex i boendet.

- Vi utvecklar psykiatrin. Fyra av tio hemlösa har psykiska funktionshinder. Vi förstärker boendestödet till personer med psykisk sjukdom. Vi ska korta köerna till psykiatrin och inrätta nya boenden.

- Vi behöver bygga mer – särskilt billiga hyresrätter. Borgerlighetens planer på att sälja ut allmännyttan skulle skapa djupa klyftor – och försvåra arbetet mot hemlöshet.

- Vi ska förebygga vräkningar. Regeringen stöder kommuner att utveckla nya arbetsmetoder. Samhället ska bli bättre på att tidigt se och stödja människor som hamnat i sociala problem.

Jag vill ta Görans alltför tidiga död som en uppmaning att driva en offensiv socialpolitik. För att ”alla ska med” krävs att vi satsar tillsammans. Vid mina möten i landet upplever jag en stark känsla för solidaritet. Vi vill inte att människor ska tvingas sova i portar. Och vi vill inte att någon ska tvingas dö, ensam på en parkbänk. Det är detta valet handlar om.