ÅSIKT

Vi ska inte spola ner embryon

Allan Klingström: Forskning på stamceller måste ske på bred front

1 av 3 | Foto: Andy Manis/AP
Grym etik Vid provrörsbefruktning blir mängder av embryon över. Av etiska skäl tycks några föredra vasken framför forskning. Det är en grym och orättvis etik, enligt Allan Klingström.
DEBATT

Alla ställer upp på att provrörsbefruktning får bedrivas i dag som medicinsk metod.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Då måste man acceptera att embryon används.

En provrörsbefruktning föregås av hormonbehandling, som resulterar i flera ägg och embryon. Behandlingen medför ökad risk för komplikationer för kvinnan och antalet behandlingar måste minimeras. Tusen och åter tusen barn kommer till i provrör i dag i Sverige. Vi ställer alltså upp på att hjälpa fram livet. På teknikens nuvarande ståndpunkt resulterar hormonbehandlingen alltså i att för många ägg fångas upp och att det blir embryon över.

Här går diskussionen i baklås; det är ju trots allt mänskliga embryon vi hanterar. Ska vi forska på överblivna embryon/stamceller och kanske landa i ett läge där man odlar ”reservdelar” av mänskliga embryon hur som helst. Eller ska vi spola ner överblivna embryon i vasken? Är dessa embryon, som spolas ner, knutna till det absoluta människovärdet – eller??

Några vill att vi först ska forska på alla andra typer av stamceller och om ingen annan utväg finns i en framtid forska även på embryonala stamceller. Den strategin duger inte!

Vi måste forska på bred front – nu! Från embryonala stamceller och över hela fältet av adulta stamceller.

All forskning kan missbrukas. Det är lätt att måla upp obehagliga visioner, där etiken sitter trångt. Vi får inte leka med mänskligt liv. Vi får självklart absolut inte använda foster som reservdelar. Men är det då etiskt att spola ner överblivna mänskliga embryon i vasken? Svaret är kanske att detta inte har med etik att göra. Det går ju i dagens läge inte att undvika.

Några tycks föredra vasken och forskningsförbud på stamceller. De stöder sig på den glasklara etiken och människovärdets okränkbarhet. Den ”absoluta etiken” blir då den hanterbara etikens fiende. Den etiken blir grym! Se den förlamade mannen i rullstolen i ögonen och säg: ”Vi kastar embryon i vasken, av etiska skäl; vi vill inte forska. Du kan sitta där Du sitter”.

Det går självklart att föra ett logiskt resonemang om etik och mänskligt liv. Men det kan föra till ett läge, där man av logiska skäl måste kasta första stenen. Den träffar i dag mannen i rullstol med bruten rygg och patienten med Parkinson eller demens.

En etik som tvingar oss att spola ner mänskliga embryon i vasken är grym och osökt dyker gamle Cicero upp med sitt: ”summum ius, summa iniuria”. Den absoluta rättvisan blir till den största orättvisan! Den absoluta etiken blir den hanterliga etikens fiende?

All medicinsk forskning på människa måste i dag passera ett nålsöga, nämligen etiska kommittéer med mycket kompetenta forskare och även lekmän. Låt dessa hålla uppsyn över den rimliga etiken. Det skulle vara klädsamt med ett uns av pragmatism i debatten. Annars står forskningen still

?

Dagens debattör

Allan Klingström

ARTIKELN HANDLAR OM