ÅSIKT

Låt alla invandrare med barn få stanna efter två år

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under perioden november 2005–30 mars 2006 hade vi en tillfällig ändring av Utlänningslagen som gjorde det möjligt för barnfamiljer att få stanna om barnen var minst fyra år och om familjen hade varit i landet under cirka två års tid. Den tillfälliga lagen (TL) fungerade bra på barnfamiljer men också på ensamstående och makar/par utan barn om det förelåg verkställighetshinder.

Denna positiva reform, som tvingats fram av miljö- och vänsterpartiet i förhandlingar med regeringen har förvisso varit en solglimt för många men nu, med facit i hand, så måste man inse att den inte alls fungerat på ensamstående trots dokumenterad psykisk ohälsa. Nyligen fick exempelvis en bosnisk kvinna (som är min klient) avslag, trots sex år i Sverige. Även andra som varit här upp till sju år har fått avslag, trots släkt i Sverige, goda svenskkunskaper etc. Det är förstås helt orimligt och gränslöst orättvist eftersom den TL inte alls bara var tänkt för barnfamiljer med lite större barn.

Nu har vi fått en allians som är klart flyktingvänlig – om man bortser från moderaterna – och så sent som 2005 ville alla borgerliga partier (utom m) och mp och v ge uppehållstillstånd för dem som bara varit i landet i knappt ett år.

Det skulle vara en oerhört positiv start på flyktingområdet om alliansen kunde enas om att förlänga den tillfälliga lagen fram till årsskiftet, men förtydliga den och låta ALLA barnfamijer stanna efter två år i Sverige och samtliga övriga efter förslagsvis tre år. Det skulle också innefatta så kallade Dublinfall om man sammanlagt varit i Sverige två respektive tre år under förutsättning att man inte lämnat landet mer än högst sex månader och sedan återförts till Sverige enligt Dublinförordningen.

En sådan tillfällig lag går mycket snabbt att genomföra och sedan kan man i lugn och ro arbeta för en mer permanent lösning där man enligt lag får stanna efter förslagsvis 18 månader om man hela tiden levt öppet under tiden man sökt asyl. Om alliansen tar tag i denna fråga så finns det en god möjlighet att förhindra att återigen 10 000-tals människor gömmer sig och det borde vara en stor samhällsvinst och också en stor seger för en human flyktingpolitik värd namnet.

Tryggve Emsted (advokat)

ARTIKELN HANDLAR OM