ÅSIKT

Svensk mat kan bli en storsäljare utomlands

Hans-Olof Nilsson: Våra livsmedel har stor potential – men bönder och industri måste ta makten från handeln

Myndigheter och handel fokuserar på låga matpriser, vilket innebär sämre kvalitet och försämrar för industri och jordbruk. Den utvecklingen riskerar att göra svenska butiker till säljmaskiner och leda till att matglädjen försvinner.
DEBATT

Livsmedelskedjan är en av Sveriges viktigaste arbetsgivare. Totalt sysselsätts ca 300 000 människor. Sveriges medlemskap i EU och globaliseringen av företagskedjorna har kraftigt förändrat spelreglerna. Makten har förskjutits från bönder och industri till handeln.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hittills har både myndigheter och handel ensidigt fokuserat på låga matpriser. Men prispressen leder också till sämre kvalitet och försämrar industrins och jordbrukets möjligheter att erbjuda bra arbetsmiljö, bra lön och trygga jobb. Livsmedelsproduktion flyttas till länder där mänskliga rättigheter inte respekteras och där man inte får vara med i facket.

Den nuvarande utvecklingen riskerar att göra svenska butiker till säljmaskiner och leda till att matglädjen försvinner, att livsmedelsarbetarnas yrkesstolthet utarmas och sist men inte minst att konsumenterna inte får valuta för matpengarna.

En matindustri med ensidig inriktning mot lågpris är inte någon framgångsrik strategi för ett land som Sverige. Livsmedelsindustrin måste, likt annan arbetskraftsintensiv industri, koncentrera sig på produkter med högt kunskapsinnehåll och kvaliteter som kan motivera högre priser.

De företag som gjort sådana satsningar har ofta lyckats väl. Polarbröd, Annas Pepparkakor och Absolut vodka är några exempel.

Livsmedelsindustrin har goda möjligheter att ta större andelar på den globala livsmedelsmarknaden, samtidigt som man kanske måste släppa vissa delar av den nationella marknaden.

Den avgående socialdemokratiska regeringen har i dag, tillsammans med företag och fack initierat branschprogram för sex områden: skog, metallurgi, fordon, läkemedel, IT/telekom och bioteknik. Syftet är att ta fram strategiska utvecklingsprogram. Detta är alldeles utmärkt. Det är en typ av satsning som är minst lika angelägen för livsmedelsindustrin.

Livsmedelssektorn påverkas nu och i framtiden alltmer av:

Nya krav på hygien, kvalitet, smak, positiva hälsoeffekter och förändrade livsstilar.

Allt fler enpersonshushåll och äldre befolkning samt en mindre andel av måltiderna som äts i hemmet.

Tekniska innovationer och förändringar i distribution och handel avseende struktur, ägande och makt.

Ett minskat antal, men större varumärken med genomslag samt naturligtvis växande internationell handel.

En del av detta måste svenska tillverkare anpassa sig till. En del går att påverka, en del går att utnyttja och en del kan skapa problem.

Genom samverkan och utveckling av teknik, produkter, service och logistik kan vi bli vinnare. Vi har tex sett hur Sverige blivit bas för produktion av etnisk mat, vi kan ana oss till att svenska ostar har en stor potential på den globala delikatessmarknaden. Vi vet att det också finns svenska charkuterier och drycker som har stor exportpotential.

Men för att dessa möjligheter ska kunna utnyttjas fullt ut krävs samverkan mellan alla aktörer i livsmedelskedjan. Alla måste inse att spelplanen inte är lokal utan global.

Sveriges tempererade klimat och rena miljö är en bas som vi kan utnyttja bättre med hjälp av den forskning som görs vid lantbruksuniversiteten. Vår omfattande produktion av regionala delikatesser kan utvecklas och vinna större marknadsandelar om vi hittar lämpliga former att sälja dem via de internationella livsmedelskedjorna. Vi har effektiva butiker, som behöver kompletteras med koncept för upplevelser och försäljning av högkvalitativa specialiteter.

Livsmedelsindustrin är en av spjutspetsarna mot framtiden, mot upplevelsesamhället. Redan i dag är det vanligt att den som fyller år får en god middag i present istället för något materiellt. Upplevelser har i det moderna samhället större värde än materiella prylar. Och bra mat är en upplevelse.

Den borgerliga alliansregeringen kan nu omedelbart uppfylla vallöftet om att skapa fler jobb genom att ta initiativ till ett utvecklingsprogram för den svenska maten!

Dagens debattör

Hans-Olof Nilsson, 49 år, Halmstad. Förbundsordförande Svenska Livsmedelsarbetareförbundet

Hans-Olof Nilsson