ÅSIKT

Ge plats för andra än svenskar i regeringen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Ana Maria Narti

Under valkampanjens sista dagar besökte jag svenskar som bor och arbetar i London - de flesta av dem företagare eller ledande experter i investeringsbolag eller på kreditmarknaden.

Deras entusiasm för alliansen var inte att ta miste på: jag är säker på att en del av rösterna som ledde oss till segern kom från London och från andra städer där utlandssvenskar lever och verkar.

En fråga återkom flera gånger under den avslutande middagen.

Londons svenska invånare undrade om jag ser skillnader mellan deras arbetsmiljöer och de svenska arbetsplatserna. Dessa människor som befinner sig i prestigefyllda och krävande ekonomiska centra undrade öppet: "Är Sverige ett rasistiskt land?"

De berättade för mig om alla de arenor där de brukar agera. Där återfinns människor från hela världen - indier och pakistanier bredvid latinamerikaner och kineser, japaner och holländare bredvid polacker och sydafrikaner.

Ingen bland dessa arbetskamrater och affärspartner märker någon skillnad mellan sig själva och de britter som är verksamma runt dem. Den globala ekonomin skapar globala arbetsplatser där inget avstånd återstår mellan hudfärger och kulturer. "Tror du att ett förnyat Sverige kommer att blir likt England" frågade mina värdar.

Denna fråga vill jag nu ställa till den nya svenska regeringens upphovsmän. Finns det plats bland alla sakkunniga och politiska sekreterare som nu kommer att anställas också för kompetenta och engagerade människor med annan bakgrund än den inhemska?

Kan den nya ledning som alliansen formar åt landet bli en modell för öppenhet och förnyelse eller kommer vi också denna gång att höra att det tyvärr inte finns människor med tillräcklig kompetens bland andra grupper än majoritetsbefolkningen?

Kommer vi i fortsättningen att se i regeringens och departementens kanslier etniskt "rena" svenska miljöer?

Ana Maria Narti (f d riksdagsledamot fp)

ARTIKELN HANDLAR OM