ÅSIKT

Därför skrattar vi åt politiker

Åke Daun: De är som vi

Foto: björn lindahl, gunnar seijbold, urban andersson
Vilken är politikerns roll? Själva fokuserar de på ansvarstagande och status. För medborgarana kan nyttan med politker vara någon att ha förtroende för – eller förakta och skratta åt.
DEBATT

Hur förhåller vi oss till politikerrollen – vi politiker, alla medborgare, vi som tillhör samma brokiga storfamilj?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jodå, vi är alla politiker. Att ge yrkespolitikerna vår röst är en politisk handling. Soffliggande och blankröstning griper in i politiken. Men hur ser vi egentligen på våra förbindelser med det politiska? Perspektiven varierar – men vem trodde något annat? – och är mer sammanflätade än nedanstående uppställning ger intryck av.

Yrkespolitikerna fokuserar på olika sidor:

1

Ansvarstagandet. Mitt ansvar är stort, eftersom jag fattar beslut i medborgarnas namn. Jo, jag älskar att bestämma – eller handlar det också om pliktkänslor och önskan att göra gott?

2

Yrket. Mina arbetsuppgifter är omväxlande och intressanta. Visst är det min försörjning, men jag sliter hårt för pengarna och för familjens välbefinnande.

3

Status. När det känns som svårast tänker jag på den karriärväg jag tillryggalagt. Den höga samhällsställningen har grundlagt min självrespekt och självtillit.

Medborgarnas upplevda nytta av yrkespolitikerna.

1

Förtroende och trygghet känner jag bara för några enstaka politiker. Det känns riskfyllt att leva i vår föränderliga tid.

Det är därför jag lägger mitt öde i de mest förtroendeingivandes famn.

2

Informerad om världen som samhällsmedlem blir jag tack vare de politiska debatterna och hur politikerna hanterar svåra frågor, oavsett om de stiger i min aktning eller ej. Politiken är lärorik att följa, men den skrämmer mig.

3

Skylla på någon har man behov av. I stället för att förklara oredan i världen – vilket ingen politiker lyckats hjälpa mig med – riktar jag mitt kikarsikte mot syndabockarna.

Politikerna verkar ju inte heller överraskade när de attackeras?

4

Att förakta politiker är min medborgerliga rätt. Det klass- och statussegregerade samhället visar inga tecken på att förtvina. Därför gör jag en dygd av nödvändigheten. Politikerföraktet tillåter mig och mina kamrater att räta på ryggen.

5

Att skratta åt är det enda politikerna duger till, men vissa är bara värda förakt. Många är jättebra att skratta åt och förgyller vardagen. Det är den bästa sorten, särskilt då de imiteras i radion. Galenpannor rår inte för sitt sanslösa tillstånd, vilket ju annars vore värre.

Under Sovjetstyret var det ironiska vitsandet en säkerhetsventil. Skrattet sägs vara den undertrycktes enda självförsvar. Svordomen låter ilskans brännande hetta lämna svalget.

Finns det något annat att göra? Nix! Politiken är ett mänskligt beslutsystem. Lagar och teknisk administration avlägsnar inte våra inre tillkortakommanden. Politiken är bräddfylld med ”mänsklighet”, lika mycket som världen i övrigt. Störst i visdom är den som vägrar att uttala sig om politikens relativa möjligheter. Att stödja hoppet är klokare än att understödja vår djupa misströstans eventuella berättigande.

Partipolitikens ironiska paradoxer är bra för humöret. Statsvetaren Katarina Berrling Hermansson har funnit kulturella skillnader mellan riksdagspartierna som inte överensstämmer med deras politiska ideologier. Ett parti kan sålunda samtidigt befinna sig kulturellt nära sin ideologiska huvudmotståndare och långt från det parti vars politiska idéer man delar.

”Moderaterna utmärks av sin teoretiska inriktning och sina högt ställda krav på sakkunskap och konsekvens. Därigenom ligger det borgerliga blockets största parti långt från både centern och kristdemokraterna, som genom att framhålla vikten av vardagsnära, praktisk erfarenhet och samförstånd i stället befinner sig nära socialdemokraterna”

Politik är inte bara mål och metoder. Besökare från Mars skulle genast fästa sig vid de typiskt mänskliga egenskaperna och fascinerat iaktta hur samma mekanismer styr i politiken som inom alla andra områden.

Generat skulle vi svara att det nog kan verka så, om man kommer från en annan planet. Om de bara tittade närmare skulle de upptäcka en mängd olika nyanser.

Dagens debattör

Åke Daun, 70 år, Stockholm. Professor emeritus i etnologi

Åke daun

ARTIKELN HANDLAR OM