ÅSIKT

Skrik till – EU:s lagar om kemikalier måste skärpas

Lennart Daléus, Greenpeace: Ingen svensk politiker brydde sig om gifttankern Probo Koala

Foto: Reuters/Greenpeace
Gifttankern Probo Koala stoppas av Greenpeace i Estländksa Paldiskis hamn 25 september.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I kölvattnet på giftfartyget Probo Koala lurar en mer politiskt laddad kemikaliefråga. De närmaste veckorna avgörs det om EU ska få en kemikalielagstiftning värd namnet eller om kemilobbyn ska lyckas sänka det projekt som heter REACH.

EU-parlamentet har en ganska bra syn på den nya strängare lagstiftningen. De svenska EU-ledamöterna har med några moderata undantag röstat för den så kallade substitutionsprincipen, som innebär att mindre farliga kemikalier ska ersätta de farliga. Ministerrådet däremot, alltså regeringarna, vill inte ha en sådan lag. Ministerrådet måste inom den allra närmaste tiden fås att ändra sig om inte slaget ska vara förlorat. Starka svenska påtryckningar på de andra regeringarna i EU skulle kunna vända det hela till miljöns fördel.

Den viktiga frågan blir alltså: Kommer den nya alliansregeringen agera för att medverka till att EU:s nya kemikalielag blir tillräckligt stark för att kunna skydda människor och miljö? Förutom att regeringen måste agera krävs det nu en samlad svensk ansträngning, via partier och andra kanaler om man ska kunna få en ändring till stånd.

Vi inbjuder härmed de svenska partierna till vårt fartyg Arctic Sunrise – som stoppade Probo Koala och som om några veckor ligger vid Skeppsbron i Stockholm – för ett samtal kring hur de svenska partierna akut tänker göra med REACH. Tänker de låta kemiindustrin vinna kampen i Bryssel eller tänker de förena sig till ett kraftfullt samlat svenskt agerande?

EU:s syn på kemikaliefrågorna spelar roll, inte bara här hemma. Det var ett skepp från EU som kom lastat – med dödliga kemikalier – och som dumpades på avfallstipparna i Abidjan i Elfenbenskusten. Det finns FN-överenskommelser, Baselkonventionen, som är till för att förhindra sådant här. I EU finns en lagstiftning som förbjuder det mesta av hanteringen. Problemet är att den inte efterlevs.

Gifttankern kom bokstavligt talat även att beröra Sverige. Probo Koala gick vid några tillfällen, efter det att man dumpat giftet i Elfenbenskusten, över svenskt vatten innan det anlöpte Paldiski i Estland där Greenpeace höll henne kvar. Paldiski ligger i Östersjön som ju – med all rätt – av svenska politiker pekats ut som högprioriterat att skydda. Men ingen brydde sig. Ingen myndighet slog larm. Inga politiker skrek till.

Nu finns chansen igen. Slå larm. Skrik till. EU:s kemikalielagstiftning är på väg att urvattnas. Se till att förhindra det. Sätt miljön och människors hälsa före kemikalieföretagens ekonomiska intressen.