ÅSIKT

Upprop för strejk

SAC: 15 november stoppar vi regeringens attack mot a-kassan

2,5 miljoner varslas Syndikalisterna uppmanar i dag till politisk strejk mot regeringens förslag om förändrad a-kassa. (Personen på bilden har inget samband med artikeln).
DEBATT

Regeringen planerar att slakta a-kassan den 16 november. Fackföreningen SAC bjuder in dig och dina arbetskamrater, samt övriga löntagare i Sverige till en politisk strejk onsdagen 15 november mellan klockan 14.00 och 16.00. Tillsammans fäller vi regeringens förslag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag lägger SAC ett strejkvarsel som innebär att cirka 2,5 miljoner löntagare kan gå ut i politisk strejk. Förutom våra egna medlemmar varslar vi oorganiserade och medlemmarna av samtliga andra fackföreningar i Sverige, förutom de som omfattas av LOA (Lagen om offentlig anställning).

Detta gör vi för att vi är övertygade om att en majoritet av svenska folket vill ha kvar arbetslöshetsförsäkringen, och vi vet att många är förbannade på regeringens aggressiva angrepp på a-kassan.

En del har missförstått vad a-kassan är för något och tror att det handlar om välgörenhet där skattebetalarna försörjer de som saknar arbete.

Arbetslöshetsförsäkringen är ett självfinansierat system dit varje löntagare avstår lön till försörjning vid arbetslöshet. Arbetsgivaravgiften till a-kassan är 4,45 procent av din lön.

För varje 10?000 kronor du tjänat i lön har du samtidigt avstått 445 kronor till försäkringen. Systemet skapades genom en överenskommelse där arbetarna avstod vissa lönehöjningar i tidigare avtalsrörelser.

Det regeringen nu vill göra är att gå in och ta flera miljarder ur en försäkring vi alla betalat in till, för att ha råd att sänka skatten för det fåtal som har förmögenhet. Regeringen hävdar att de ”ökar självfinansieringen”, men i själva verket är systemet redan självfinansierat. Förslaget syftar till att vi ska finansiera välgörenhet åt de rika.

Våra pensionsförsäkringar självfinansieras på samma sätt som a-kassan. Om regeringen tillåts ta av vår a-kassa denna gång kan de lika gärna ta från pensionen nästa gång. Att otillbörligen ta andras pengar brukar kallas för stöld.

Svenskt Näringsliv klagar på att a-kassan gör det svårt för företagen att få tag på arbetskraft. Men det är själva poängen. Systemet sätter ett golv för hur låga lönerna kan bli.

Utan a-kassan skulle folk tvingas ta jobb till hur låga löner och otrygga villkor som helst och en ny låglönearbetsmarknad skulle uppstå.

I Danmark har de en a-kassa på 90 procent och ingen karens för den som själv säger upp sig eller tackar nej till ett erbjudet jobb. Vilket leder till att lönerna i?stället pressats upp.

Vi strejkar inte bara för att stoppa regeringens förslag, utan även för att ersättningsnivån ska höjas och karensen tas bort.

Alla som arbetar på ett företag anslutet till en arbetsgivarorganisation har rätt att visa vad de tycker om försämringen av a-kassan genom att gå ut i strejk onsdag 15 november 14:00-16:00.

Strejken är giltigt varslad och alla har rätt att delta, oavsett om man är med i en annan fackförening eller är oorganiserad. Är du medlem i en fackförening som har kollektivavtal med din arbetsgivare omfattas du i normala fall av fredsplikt, men den gäller inte vid politiska strejker. Alltså har du rätt att delta i strejken.

Strejken är riktad mot alla arbetsgivare som tillhör en arbetsgivarorganisation. Det gör majoriteten av alla företag i Sverige.

Undantagen från strejken är du som jobbar åt det lilla fåtal företag (mestadels småföretag) som inte är med i någon arbetsgivarorganisation. Jobbar du direkt åt stat, landsting eller kommun omfattas du av Lagen om offentlig anställning (LOA) som förbjuder deltagande i politisk strejk. Om du däremot arbetar i ett offentligt ägt bolag eller en privat underentreprenör till offentliga sektorn har du rätt att strejka.

Det är en dålig idé att vänta på att den borgerliga riksdagsmajoriteten klubbar förslaget till försämringar av a-kassan.

Vi öppnar dörren genom vårt strejkvarsel och inbjuder alla att delta i strejken. Den som vågar har allt att vinna. Prata med dina arbetskamrater och se till att ni agerar gemensamt den 15 november. Tillsammans levererar vi ett tydligt och kraftfullt budskap till regeringen. Rör inte vår a-kassa.

Dagens debattör