ÅSIKT

Gör tv för Allah, SVT

Daniel Lillman: Muslimer vill ha en egen "Helgmålsringning"

Foto: disney och allied artists
”Kalle Ankas julafton” är inget för muslimer i Sverige, menar skribenten. Filmen ”Budskapet” skulle kunna bli en tradition under fastemånaden Ramadan. (Bilderna är ett montage)
DEBATT

Sveriges Television har program för stora och små, för människor intresserade av allt mellan himmel och jord.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Även många religiösa program finns, det vill säga, kristna program. Muslimer finns däremot inte alls i SVT:s världsbild. Trots att de, som dagens debattör Daniel Lillman, självklart betalar sin tevelicens.

Enligt Åke Sander, docent i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet så finns det mellan 350 000 till 450 000 människor i Sverige som har sin bakgrund i muslimska länder. Knappt hälften av dessa anser sig själva vara praktiserande muslimer. Inte att glömma finns många svenskar som har konverterat och hittat till islam.

Under de senaste åren har muslimer blivit allt mer utsatta som grupp. Även då det inte har förts någon statistik så vet vi att islamofobin har ökat i samhället. Samtidigt har intresset ökat bland människor för islam. Många vill lära sig mer om denna religion, andra oroas över oss muslimer.

Media är en viktig bas för att sprida information. Muslimer befinner sig i dag i ett underläge i det mediala samhället. Därför blir vi som grupp ofta marginaliserade och framhävda på fel sätt då de som dokumenterar, gör reportage och vill berätta om islam, själva utgår från ett mer sekulärt perspektiv.

Sveriges Television har en tradition att tillhandahålla alla samhällsklasser public service-tjänster. Ni framhäver gärna er stolthet att vara opolitiskt eller icke-religiöst bunden kanal. Samtidigt så ska ni även förse minioriteter ett visst programutbud.

Vi är tacksamma för de programpunkter som väl visas om islam, men många gånger känner vi oss bortglömda.

I flera år har utbudet varit tunt under fastemånaden Ramadan medan det under andra högtider tillhandahålls ett maximalt utbud av kristna filmer och gudstjänster.

Det finns till och med traditioner i Sveriges Television för den mer sekulära gruppen så som Kalle Ankas Julafton, Grevinnan och Betjänten med mera. Men inget för oss muslimer förutom eid-bönen.

För en tid sedan hade SVT en temakväll om islam där man även visade Moustapha Akkads film ”Budskapet”. En historisk film som har minst lika hög klass och standard som de filmer man visar till påsk om Jesus och Moses.

”Budskapet” är en film som många av oss muslimer kan se flera gånger och skulle kunna bli en tradition under Ramadan. Det är även en bra film för vem som helst och kan ses av alla.

Vi muslimer skulle dessutom vilja ha en fast programpunkt i tv-tablån likt de kristna har som till exempel ”Helgmålsringning”, och ”Gudstjänsten”.

Vi skulle önska att få ett program om islam, skapat av muslimer för muslimer och den övriga svenska befolkningen. Programmet kunde bli en kanal där vi muslimer kan komma till tals och bemöta islamofobin i samhället. Programmet skulle dessutom kunna förmedla en mer sann bild av islam och om oss muslimer.

I dag blir vi nedtystade av intellektuella och så kallade ”humanister” i pressen som analyserar och nedvärderar våra tankar och ståndpunkter.

Då vi muslimer i dag är en stor grupp av samhället och dessutom enligt svensk lag bör betala tv-licens, så tycker jag att vi kan kräva ett bredare och större utbud. Vi önskar alltså ett mer fast program. Gärna ett samhällsprogram där muslimer kan få hjälp och svar på sina frågor och där vi kan få vår röst hörd.

Dagens debattör

Daniel Lillman, 35 år, egen företagare, Kungsör.   Tvingas betala dubbel tv-licens eftersom han har en tv i företaget.
ARTIKELN HANDLAR OM