ÅSIKT

Svenska regeringen och folkmordet i Sudan:

Svenska FN-förbundet: Vart tog pratet om folkmord i Sudan vägen?

Foto: AP, Martin von krogh
På flykt Den humanitära katastrofen i Darfur, Sudan fortsätter, men den nya svenska regeringens tidigare klarspråk om folkmord verkar vara glömt. (Bilden är ett montage)
DEBATT

Det mänskliga lidandet i Darfurregionen i Sudan fortsätter år efter år. FN:s generalsekreterare Kofi Annan har nu skickat ett nödrop till omvärlden. ”Min röst är inte tillräcklig. Den som har möjlighet, i Afrika eller på annat håll, att påverka Sudans regering måste göra det utan dröjsmål”, säger generalsekreteraren.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
"Hur ska fattiga människor klara av intensiv torka eller översvämning"

I opposition var alla fyra allianspartierna aktiva påtryckare för ett kraftfullt svenskt agerande i Sudan. Folkpartiledaren Lars Leijonborg krävde i januari en humanitär intervention. Hans partikollega Birgitta Ohlsson kallade i april den förre utrikesministern Jan Eliassons ovilja att kalla händelserna i Darfur för folkmord för ”skamligt”. Moderaten Gunilla Carlsson, som idag är Sveriges biståndsminister, har uttalat sig för Alliansens räkning. ”Vi har från vår sida kommit att bli tydliga om att det är ett folkmord”, betonade hon i riksdagen i november 2005. Kristdemokraterna och centern har drivit samma linje i kammaren.

Allianspartiernas engagemang för Sudan och de många kraftfulla uttalandena förtjänar beröm. I regeringsförklaringen för en månad sedan verkade dock engagemanget ha svalnat. ”Krisen i Darfur är en av vår tids största humanitära katastrofer. Det internationella samfundet måste göra ytterligare ansträngningar så att övergreppen mot civilbefolkningen upphör och konflikten får ett slut”, sades det. Att huvudansvaret för krisen ligger på Sudans regering nämndes inte och termen ”folkmord” verkar ha tappats bort på vägen från oppositionsbänken till ministertaburetterna.

Världens stater införde vid FN-toppmötet hösten 2005 ett nytt folkrättsligt begrepp: ”skyldighet att skydda”. Det innebär att FN:s medlemsländer numera är eniga om att stater ska skydda sina egna medborgare från folkmord, etnisk rensning och krigsförbrytelser. När en stat ignorerar denna skyldighet ska världssamfundet handla. Kofi Annan har använt just termen ”skyldighet att skydda” i fallet Darfur.

Så här, Carl Bildt, kan du, din regering och EU sätta press på Sudan:

Se till att de ansvariga för krigsförbrytelserna ställs inför rätta! Internationella brottmålsdomstolen har framgångsrikt åtalat misstänkta krigsförbrytare från flera länder. Nu har turen kommit till regeringskretsen i Khartoum. ICC har troligen redan bevisen. Omvärlden kan bidra med bevisföring och vittnesskydd.

Inför och upprätthåll en flygförbudszon över Darfur! Den sudanesiska regeringens flygbombningar mot civila strider mot folkrätten. Kina, som är en stor importör av sudanesisk olja, måste förmås att avstå från att lägga in sitt veto mot ett sådant beslut i FN:s säkerhetsråd.

Inför så kallade smarta sanktioner mot nyckelpersoner i Khartoum! En FN-resolution från våren 2005 möjliggör till exempel reseförbud och konfiskering av tillgångar i utlandet för enskilda brottslingar.

Sälj dina aktier i Lundin Petroleum! Det går inte att försvara affärskontakter med en regim som finansierar ett krig mot sin egen befolkning med oljepengar – särskilt inte om man samtidigt ska upprätthålla ett tryck mot samma regim att släppa in internationella styrkor. Alla länder med ekonomiska intressen i Sudan måste rannsaka sitt agerande. Här hemma bör regeringen initiera en diskussion om affärer och etik med näringslivet, inklusive företag som Lundin Petroleum, som just nu letar efter nya oljetillgångar i Sudan och vars styrelse Carl Bildt nyligen har lämnat.

Regeringen bör också planera för ett svenskt truppbidrag till den FN-fredsstyrka som säkerhetsrådet beslutat om.

Larmsignalerna från Kofi Annan och Sudans lidande får inte klinga ohörda. Vilken blir reaktionen från Sveriges regering och utrikesminister Carl Bildt?

1 av 2
Aleksander Gabelic ordförande, Svenska FN-förbundet.

Dagens debattörer