ÅSIKT

Allvarliga frågor efter förlisningen av Finnbirch

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: sjöfartsverket, Kai rehn
En av de frågor som Lars Eriksson ställer sig är hur det kunde dröja fyra timmar innan räddningen av de nödställda påbörjades.

Räddningen av de nödställda från MV Finnbirch lämnar tyvärr flera allvarliga frågor obesvarade.

I dåligt väder sjönk Finnbirch i förra veckan mellan Gotland och Öland. Nödrop sändes ut kl 15.40 på eftermiddagen sedan fartyget fått slagsida. Flera helikoptrar från Ronneby, Visby, Arlanda och en Super Puma från Finland, skickades till platsen. Från den helikopter som var först på plats kunde man konstatera att alla fjorton i besättningen satt uppe på styrbordssidan. Fartyget sjönk kl 19.37 det vill säga knappt fyra timmar efter det att nödanropet sändes ut.

Något försök att rädda de nödställda påbörjades dock inte förrän fartyget sjunkit och samtliga besättningsmän hamnat i vattnet. Från det att fartyget sjönk kl 19.37 och räddningen påbörjades, tog det nästan 4 timmar innan besättningsman nummer 13 kunde vinschas upp ur havet vid halv tolvtiden på natten. En helikopter som deltog fick avbryta och återvända eftersom styrautomaten som reglerar avståndet mellan helikoptern och vattenytan inte fungerade. Sökandet efter den fjortonde och sista besättningsmannen fortsatte med två helikoptrar och avbröts sedan läkare bedömt att han inte längre kunde vara vid liv.

Varför påbörjades ingen räddning av de nödställda under de 4 timmar som de satt på båten?

Enligt de uppgifter som förekommit var det på grund av väderförhållandena för farligt för ytbärgarna att vinscha upp besättningen från fartyget. Frågan är om detta beslut togs centralt eller om varje helikopterbesättning tog enskilda beslut om att inte påbörja räddning? Man frågar sig också varför man i vart fall inte kunnat fira ner en räddningssele eller liknande utan ytbärgare och som de nödställda själva kunnat ta sig in i. Och vilka försök gjordes att få ner besättningen i en gummibåt?

Om vädret var för dåligt – och inte heller skulle bli bättre enligt prognosen – hur länge hade man tänkt låta de nödställda sitta och vänta?

Varför tog det ytterliggare fyra timmar sedan båten sjunkit innan besättningsman nummer 13 kunde vinschas upp ur havet?

Vilken betydelse hade det att en helikopter fick avbryta eftersom styrautomaten visade sig inte fungera?