ÅSIKT

Replik: Oförskämt om försvaret, Schlaug!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Militärmakterna klarar inte ens av att bemanna vaktkurerna skriver Birger Schlaug i sin debattartikel den 7 november. Man kan fråga sig vad Birger Schlaug menar med inkompetens. Svensk militär personal har fått stort anseende i samband med de internationella missionerna. Schlaugs påstående i detta avseende framstår som oupplyst och opportunt, men kanske mest som oförskämt.

Vidare menar han att Försvarsmakten skapat mer våld än den avvärjt genom att kriminella kommit åt vapen. Sverige har haft militär personal i krigszoner sedan 60-talet: Kongo, Ex-Jugoslavien, Cypern, Afghanistan, listan kan göras lång. Utan att närmare beräkna mängden ”jävelskap” som de enstaka försvunna vapnen skapat vågar jag påstå att vår närvaro ute i världen hindrat mer. Jag tycker det är ganska magstarkt av Schlaug att uttala sig på detta sätt mot bakgrund av de insatser som gjorts och fortfarande görs för att hjälpa och skydda folk.

Jag delar Schlaugs uppfattning att Sverige ska bidra med sjukvård och krishantering i utsatta områden. Vad jag däremot inte håller med om är synen att vi ska skicka detta istället för militär trupp. Om man till dessa områden kan bidra med både säkerhet och ”vård, skola och omsorg” ökar möjligheterna till framgång avsevärt. Vi ska alltså inte byta ut truppen mot sjukvård, vi ska skicka både och.

Hur är det då med påståendet att man ” ?nu inte klarar av att befolka vaktkurerna till sina regementen”? I Sverige har vi en mycket stark värnpliktsrörelse kallad Värnpliktsrådet. Rådet har under många år drivit frågan om grå arbetskraft, att försvaret inte ska använda värnpliktiga till arbetsuppgifter som kan göras av anställd personal.

Att göra värnplikten ska också leda till en befattning i insatsorganisationen. Det handlar således inte om att Försvarsmakten inte klarar att vakta sina egna kaserner utan att uppgiften inte är tillräckligt kvalificerad och inte i så stor utsträckning som man kan önska leder till en befattning i insatsorganisationen.

Sammanfattningsvis bör Birger Schlaug ta in fakta och saklighet i debatten. Försvarets syfte och uppgifter är alldeles för viktiga för att debatteras på den låga nivå där han nu rör sig.