ÅSIKT

Replik: Komiker trotsar Gud

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att kritisera religiösa traditioner i demokratins namn skapar rubriker men inte förändring. Komikern Peter Wahlbeck trotsar Gud, religion och tradition genom att kväsa religiösa medborgares rätt att befinna sig i det offentliga rummet.

Han försummar det goda i religionen, och generaliserar utifrån egen mäktig position när han vänder sig mot alla religioner och deras kulturella traditioner.

Det ideala för samhället är ett system med kulturell pluralism, där varje minoritetsgrupp står på samma nivå som majoritetsgruppen. Rent principiellt kan mångfalden framstå som den bästa lösningen för samhället. Det pluralistiska samhälle som vi alla borde respektera, kräver en bättre förståelse för minoriteternas kulturella och religiösa traditioner, oavsett om de väljer att omskära sina gossar eller att dölja håret med sjal. Att våga träffas, samtala med varandra, visa respekt och tolerans är första steget till etablering av ett demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Det handlar inte om sjalklädda flickor eller gosseomskärelsens vara eller icke-vara. I stället bör vi resonera om hur minoriteterna hanterar sin klädsel, tro, sociala traditioner, utbildning, familj, tradition, plikt och ansvar och framtid i ett mångkulturellt samhälle.

Genom att vrida och vända på frågor om ”kvinnor och hijab” i två sinsemellan olika system, kastas nytt ljus också på de svenska debatterna om muslimsk klädsel, barnomskärelse och islams närvaro i Sverige.

Debatterna om islams religiösa symboler liksom hijab, som är kvinnornas identitet, och pojkomskärelse, som är deras religiösa identitet. Att diskutera både förändring och kontinuitet i de två nämnda frågorna är helt i sin ordning, så länge vi inte ser omskärelse som könsoperation eller en grym handling.

Komikern Peter Wahlbeck ansluter sig till främlingsfientliga intellektuella som ofta reflexmässigt placerar beslöjade kvinnor och pojkar som omskärs i rollen som offer för patriarkalt förtryck. De problematiserar slöjan och pojkomskärelse.

Kvinnors kläder tycks ha blivit islams nyckelsymbol. I den globala kampen om symbolens laddning frodas överdrifterna och extremerna bland både dess förespråkare och dess motståndare. Peter Wahlbeck har öppnat ett nytt rum där främlingsfientliga, intressanta och ofta nyanserade röster kommer till tals.

ARTIKELN HANDLAR OM