ÅSIKT

Replik: Om Wahlbeck representerar kulturarbetarna är vi illa ute

1 av 2
Aftonbladet Debatt 4 november.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den 4 november gjorde komikern/programledaren Peter Wahlbeck ett utspel i Aftonbladet, mot religionsutövare som jag hoppas inte är signifikativt för landets kulturarbetare! För om våra kulturarbetare saknar rimligt tillvägagångssätt i mötet med avvikande uppfattningar, vilka ska då överbrygga samhällets kulturella skillnader?

Är Peter Wahlbeck medveten om att det nya Sverige inte är ateistiskt utan snarare religiöst. Och vem kan ta sig makten att utvisa verklighetsuppfattningar från samhällets agenda? Är det vad Peter Wahlbeck försöker sig på i Aftonbladet när han ställer frågan: ”Hur långt ska ett modernt samhälle ta hänsyn till religiösa beteenden som inte är moderna eller civiliserade i denna del av världen?” Eller försöker han utveckla en geografisk åtskillnad avseende rättigheter på våra breddgrader?

En annan fundering är huruvida svenska kulturarbetare har greppat att en majoritet av jordens befolkning är religiös. Liksom om pressen har missat att denna majoritet måste göra sin uppfattning gällande i en fri och öppen debatt! Skulle det förhålla sig som så att man drar sig för att släppa fram religiös livssyn i kulturlivet såväl som på debattsidorna då har vi identifierat ett av vår tids stora demokratiska underskott! Här finner vi grogrunden för det som i Danmark ändade med en katastrof efter publiceringen av Muhammedbilderna. Hade man på redaktionen där haft ett religionsperspektiv (liksom de flesta idag har ett mans-/kvinnoperspektiv) hade katastrofen möjligen kunnat förebyggas.

Det är varje samhälles plikt att utgå ifrån att varje individ, också religiösa människor, är vid sina sinnens fulla bruk och ärliga i sina uppsåt tills motsatsen har bevisats. Annars hamnar vi i ett eldorado för känsloutbrott och då ligger hatbrotten farligt nära.

Om nu Peter Wahlbeck vill argumentera för att på förhand bortse från religiösa argument, för att han anser att det är fel att religioner sätter agendan, då gör han vad alla fundamentalister alltid har gjort! Han bortser då från dem som har från honom avvikande mening – per automatik - på grund av deras övertygelse. Trots att rättvisa avfärdanden kräver utgångspunkter i logik, sannolikhet och kompromissvilja. Men på dessa sist nämnda grunder är det inte lätt att rättfärdiga fördömanden utifrån obehag, irritation eller rent av avsky för en viss sorts handlingar eller resonemang.