ÅSIKT

Säg nej redan nu till rysk gasledning, Maud!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att Ryssland har mycket fossilgas och att Tyskland har stora energibehov har absolut ingenting med Sveriges energipolitik att göra. Därför uppmanar jag dig Maud Olofsson att säga nej redan nu till förundersökning och miljöprövning av en gasledning till Sverige.

Att gasledningsföretaget vill passa på att undersöka en avknoppning av ledningen när nu Ryssland och Tyskland är överens om att en sådan ska dras i Östersjön, ja det är inte konstigt. Men om du tillåter en undersökning är det detsamma som att öppna upp för förväntningar och en energislösande inhemsk debatt. Pågående energiomställning riskerar att stanna upp i ett mycket känsligt läge då flera svenska företag är på väg ut på den europeiska marknaden med energisnåla produkter som vitvaror, glödlampor och värmesystem.

Det är bättre att vara tydlig redan från början Maud, säg Nej Nu!

Gröna qvinnor har välkomnat dig som ny näringsminister. Din ambition att gynna småföretagare, ofta kvinnor, och att förenkla regelverk är något vi bara sitter och väntar på ska bli verklighet. Vi ser det som ett led i att montera ner den patriarkala stuktur som dagens svenska näringsliv bygger på. Att allt ska vara stort, krångligt och kontrolleras av ett fåtal. Men lägg nu inte krokben för företag som satsar på miljövänlig teknik.

Som du vet slår den patriarkala strukturen genom också inom energiområdet.

Kärnkraft, olja och gas kräver stora sårbara anläggningar som kräver bevakning. Samhällets infrastruktur låses i generationer vid den typen av kapitalintensiva investeringar. Gröna qvinnor ser det som helt otänkbart att Sverige, med alla möjligheter att bygga vidare på inhemskt biobränsle och vindkraft, på mångfald, ska bygga upp ett energiberoende av rysk fossilgas. En uppfattning som tycks delas av flera partiledare.

När Europeiska kvinnolobbyn, EWL, hade generalförsamling i Prag för tre veckor sedan uttryckte Estonian Women’s Associations Roundtable ett bestämt nej till en gasledning i Östersjön. Företrädare för organisationen var mycket oroliga över Sveriges öppna förhållningssätt till att undersöka om vi kan koppla på gasprojektet. Vår vaga inställning, att det ryska bolaget har rätt till undersökning fast vi inte än vet vad vi vill, anses stärka hela projektet på ett olyckligt sätt.

Kvinnoorganisationer i Europa vill inte ha rysk militär upptrappning i Östersjön, vilket gasprojektet legitimerar. Vi vill bygga långsiktigt uthålliga energisystem som inte kräver militär bevakning.