ÅSIKT

Bär Vita bandet den 25 november!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vita bandet-rörelsen bildades för 15 år sedan i Kanada, efter det att 14 kvinnor blivit mördade på ett universitet i landet.

Den 25 november varje år manifesterar FN för avskaffandet av våld mot kvinnor. Tyvärr är dagen fortfarande relativt ouppmärksammad i Sverige.

UNIFEM Sverige vill ändra på detta och genomför därför en Vita bands-kampanj i hela landet. Europarådet startar också, samma dag – i 46 länder – upp sin kampanj för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kampanjen avslutas den 8 mars 2008.

Det Vita Bandet är en symbol för manifestationen mot våldet. UNIFEM Sverige säljer bandet och behållningen går till projekt som motverkar våldet. Du kan genom att köpa det Vita bandet både stödja utsatta kvinnor men också genom att bära det visa din avsky för våld mot kvinnor.

Våldet mot kvinnor tilltar och tillhör samhällets stora problem. Det förekommer i alla klasser och kulturer och i alla länder. Det finns ingen frizon, mäns våld mot kvinnor utövas överallt.

I Sverige mördas cirka 20 kvinnor varje år av en man som de har eller har haft en nära relation till. I USA är motsvarande siffra 3 000. Det är lika många som dog vid terroristdåden den 11 september 2001 i New York.

Enligt Svenska Dagbladet anmäldes 400 våldtäkter i Stockholm under de fem första månaderna 2006.

80 procent av alla flyktingar i världen är kvinnor och barn och de är ofta utsatta för våld och sexuella övergrepp.

Ca 500 000 kvinnor och flickor våldtogs under folkmordet i Rwanda och FN uppskattar att ca 40 procent av kvinnorna i Liberia våldtagits under kriget.

I Brasiliens huvudstad Brasilia med sina cirkaa 2 miljoner invånare anmäls varje månad 300 våldtäkter och övergrepp mot kvinnor. Listan på exempel skulle kunna göras hur lång som helst. Konsekvenserna för dem som utsätts för våld och våldtäkter är förödande. Många smittas av HIV och andra sjukdomar, andra blir psykologiskt traumatiserade och en del kvinnor dör.

I Sverige undviker sex av tio kvinnor att gå ut ensamma på kvällen och mest rädda är de unga flickorna enligt en undersökning som Aftonbladet gjort i oktober 2006.

Våldet mot kvinnan förekommer dock inte enbart på gator och torg och andra offentliga platser utan även i hemmet och på arbetsplatsen.

Detta kan vi inte acceptera. Varför prioriteras inte kvinnors trygghet?

Visa ditt stöd, agera mot våldet – köp Vita bandet, bär det den 25 november och kom och delta i manifestationen på Mynttorget i Stockholm den 25 november klockan 12.00-13.00!

Kontakta UNIFEM Sverige genom hemsidan www.unifem.se om Du är intresserad av att köpa ”Vita Bandet”. Det kostar 10 kronor.