ÅSIKT

Vi behöver medicin nu

Beatrice Were och Asentah Omwega: Kvinnorna måste sättas först i kampen mot aids

Foto: ACTIONAID
SATSA PÅ KVINNORNA Dorothy Mbazumutima, 27 år, med andra medlemmar från Föreningen för Aids på Kansi hälsocenter i Rwanda. Alla kvinnorna är hiv-positiva. Dorothys nyfödda pojke är för ung för att få ett namn och hon vet inte om han har viruset.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hiv/aids-situationen i världen är fortfarande långt ifrån under kontroll – snarare tvärtom. Från ett afrikanskt perspektiv befinner vi oss i ett katastroftillstånd. Här i Afrika skördar viruset 6 400 människoliv dagligen. Det är som om 15 jumbojet skulle störta varje dag, året runt.

Ändå speglar inte Sveriges och omvärldens respons krisens allvar. Det globala gensvaret stämmer inte överens med den humanitära katastrof som vi afrikaner lever med varje dag.

Över hela världen lever i dag 40 miljoner människor med hiv/aids. 95 procent av dem bor i utvecklingsländer. I Afrika söder om Sahara finns länder och regioner där var fjärde till var femte vuxen är smittad. I skrivande stund är 6,8 miljoner av dessa hiv-positiva i desperat behov av bromsmediciner för att överleva, men endast 1,6 miljoner får behandling.

ActionAid är en internationell biståndsorganisation som bland annat arbetat med hiv/aids-frågan sedan 1987. ActionAid har tillsammans med andra organisationer drivit kampanjer för att ge människor tillgång till bromsmediciner som en grundläggande mänsklig rättighet. Förra året i Skottland gav G8-länderna ett löfte om det skulle finnas allmän tillgång till behandling år 2010. Men om inte radikala förändringar görs omgående kommer detta mål aldrig att uppnås.

Därför är det viktigt att Sverige och Sida anpassar sig till den verklighet som människor och samhällen drabbade av hiv/aids står inför.

Det betyder att Sida måste sluta att enbart förespråka förebyggande hiv-arbete. Sida måste börja prata mer om behandling av de hiv-smittade och då också speciellt behandling av smittade kvinnor.

Det finns många anledningar att fokusera insatser på kvinnor och flickor. I utvecklingsländer är majoriteten av dem som lever i absolut fattigdom kvinnor och deras situation har försämrats ytterligare på grund av hiv/aids. Kvinnors och flickors högre sårbarhet beror på en komplex kombination av fysiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer. Ska vi vara effektiva i denna kris måste kvinnor sättas först.

När kvinnor dör blir barn föräldralösa, ofta för unga för att ta hand om sig själva. Genom att ge en hiv-smittad kvinna tillgång till behandling ger vi henne inte bara rätten till liv. Vi ger henne också en möjlighet att utbilda sina barn, och ge dem och världen en möjlighet att existera i framtiden.

ActionAid har i år öppnat ett kontor i Sverige för att vara med och påverka Sveriges biståndspolitik. För oss som bor i fattiga länder har Sverige och Sida ett mycket gott rykte och har länge setts som en sund röst för jämställdhet och mänskliga rättigheter.

Sida har till exempel alltid kämpat för kvinnors rättigheter och förespråkar bland annat att lösningen på hiv/aids-pandemin är att öppna möjligheter för kvinnor att ta kontroll över sitt sexuella liv. Sidas hiv/aids-policy från 1999 var mycket progressiv när den kom ut.

Men det är dags för Sverige och Sida att ta nästa steg. Vi anser därför att:

Sida måste ta fram en ny och progressiv policy som inte bara bemöter de underliggande faktorerna som ger näring åt hiv/aids-pandemin. Sida behöver acceptera att förebyggande arbete och behandling är sammanlänkade med de könsrelaterade maktstrukturerna i samhället.

Sverige bör ta en ledande roll internationellt och inom EU. Sverige bör stödja behoven hos miljoner hiv-positiva kvinnor och män i utvecklingsländerna och försvara deras rätt till behandling med bromsmediciner.

Se till att de 6,8 miljoner människor som är i akut behov får behandling. Samma standard som gäller i rika länder i norr måste också gälla oss i fattiga länder i söder. En mänsklig rättighet är en mänsklig rättighet för alla.

1 av 2
Beatrice Were 42 år, Uganda. Arbetar på biståndsorganisa-tionen ActionAid. HIV-positiv, Ugandas mest prominenta hiv/aids-aktivist.

Dagens debattörer

ARTIKELN HANDLAR OM