ÅSIKT

Replik: Schyman bekräftar min kritik

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I sitt svar bekräftar Gudrun Schyman att den kritik jag riktar mot hennes (och andra porr- och prostitutionsmotståndares) analys stämmer:

Att det finns en okunskap om hur porr, prostitution och sexbranschen fungerar. Varor säljs förvisso ofta genom sexuella antydningar i reklam, men bilderna är inte alltid stereotypa och behöver inte vara negativa i sig. Och kvinnors ställning på den vanliga arbetsmarknaden är inte densamma som den inom kommersiell sex.

Att man förstärker sina teser och undviker ett mer nyanserat resonemang genom manipulativ retorik. I stället för att noggrant argumentera för sin sak hävdas att vissa förhållanden är ”självklara” och att ”mjukporr” kan jämställas med slavhandel.

Att den sexualmoral som ligger till grund för motståndet är snäv. Med hjälp av porrens vokabulär fördömer Schyman i sin artikel praktiker som fellatio, analsex, gruppsex och exhibitionism.

Att hor-stigmat utnyttjas i kampen mot porr och prostitution. Schyman misstänkliggör mig och mitt arbete genom att insinuera att mitt motiv är att få pengar till att kunna köpa ”raffiga julunderkläder”. Alltså, när de fina och goda feministerna köper till exempel aktier för sina inkomster, köper de dåliga feministerna attribut som tillhör den fallna kvinnan.

Petra Östergren