ÅSIKT

De är medbrottslingar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om en kirurg begår ett allvarligt fel hålls han ansvarig. Jag tycker att detta fullt ut ska gälla psykvården också.

En felaktigt gjord utvärdering och utskrivning av patient som begår handlingar beroende på ”fortsatt” psykisk sjukdom borde leda till att de som klassat patienten som frisk döms som medbrottslingar.

Guran