ÅSIKT

Varför så orättvisa bidrag för teatern?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Dramaten får dra av momsen på alla intäkter – men så är det inte för alla teatrar. Foto: GUSTAV MÅRTENSSON

Regeringens hantering av momsfrågan för landets scener måste rättas till. Regeringsbeslutet som riskerar att tippa många sceners verksamhet över ända är ett stort misstag.

För Stockholms stadsteater är situationen dramatisk. Teatern är välbesökt och nådde förra året det historiska över 94 procents beläggning. Nu straffas teatern med ett hastigt besked om minskat statsbidrag och verksamheten äventyras.

Stockholms stadsteater och flera andra scener har länge väntat på att få samma villkor som andra. Under en lång tid fick vissa scener, exempelvis Dramaten, dra av momsen på alla intäkter, medan Stadsteatern och flera andra bara fick dra av för vissa intäkter. Ett domstolsbeslut från 2005 har rättat till ojämlikheten och gett alla scener samma villkor för momsavdrag. Stockholms stadsteater och andra som haft sämre villkor fick med detta tillbaka sina inbetalda, välbehövda momspengar.

Det är oroväckande att regeringen i detta läge väljer att återställa ojämlikheten. Ett par dagar före nyår meddelades att statsbidraget minskar för dem som äntligen fått samma villkor som de andra.

I Stockholm drabbas bland annat Stadsteatern och Orionteatern hårt. Orionteatern blir av med 1,8 miljoner, nästan en tredjedel av det offentliga anslaget till teatern. För Stadsteatern försvinner mellan 5 och 9,5 miljoner under året – hur statsbidraget ska beräknas är ännu inte presenterat.

Att regeringen ger ett chockbesked om bidragssänkning när budgetarna är beräknade och klara visar en nonchalant inställning till kulturlivets möjligheter till budgethållning. Än värre är att Stadsteatern och andra fortfarande tvingas leva i ovisshet om hur många miljoner som ska försvinna.

Det är uppenbart att regeringens beslut är illa genomtänkt och gör det omöjligt för teatrarna att planera sin verksamhet. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) måste omedelbart få regeringen att tänka om.