ÅSIKT

Replik: Det finns inget underlag för den tolkning Calmfors gjort

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I den globaliserade ekonomin drabbar arbetslöshet allt fler även i goda tider. De närmaste åren riskerar hundratusentals arbetslösa sänkt standard på grund av försämrad a-kassa. Regeringen har hänvisat till att en sänkning av ersättningen med 10 procentenheter?leder till en sänkt arbetslöshet i Sverige med över en procentenhet. Stödet för denna kalkyl har man hämtat från Lars Calmfors, en regeringen närstående ekonom, som upprepade gånger fört fram detta.

Men när vi tillsammans med den internationellt erkände arbetsmarknadsekonomen professor David Howell, New York, granskat fakta visar det sig att det inte finns något underlag för den tolkning som regeringen och Lars Calmfors gjort. OECD har i stället beskrivit effekterna i ett tänkt genomsnittsland och dessutom betonat att Sverige och de nordiska länderna långt ifrån är sådana genomsnitt.

Ansvaret för spridningen av den felaktiga tolkningen av OECD:s studie faller på Lars Calmfors personligen. Istället för att erkänna att forskningen inte anger vilken nivå arbetslöshetsersättningen bör ligga på, blir han upprörd när han ifrågasätts, höjer rösten och beskyller kritikerna för att vara ”okunniga”, ”vänsterdebattörer”, ”anställda av fack­et” och sakna etiska regler.

Forskning om arbetslivet och ekonomin är viktigt. Men att använda forskningsresultat så slarvigt som Calmfors gör är oansvarigt och närmast oetiskt. Man kan inte blanda data från olika länder för att sedan tala om vad som kommer att?hända i ett helt annat land. Professor Howells kommentar är att: ”Ingen seriös forskare ägnar sig åt denna typ av resonemang.”

OECD påpekar noga att de nordiska länderna skiljer sig fundamentalt i många viktiga aspekter som lönebildning, facklig organisationsgrad, satsning på arbetsmarknadspolitik etcetera jämfört med?till exempel USA. Huvudbudskapet är i?stället behovet av omfattande investeringar i aktiv arbetsmarknadspolitik där man kombinerar utbildning och stöd till individen med tydliga krav på att söka lediga jobb, det vill säga ett helt annat än det som Calmfors bedriver politisk kampanj för.

Danmark är ett ganska lyckat exempel. Där har arbetslösheten minskat kraftigt samtidigt som ersättningen till många arbetslösa är högre än i Sverige. Det som vände den danska skutan var inte sänkt ersättning utan ökade investeringar i aktiv arbetsmarknadspolitik. Den väg Sverige nu har beträtt med sänkt ersättning, mindre resurser till aktiv arbetsmarknadspolitik och mindre vuxenutbildning är inget bra recept för att klara globaliseringens krav.