ÅSIKT

Replik: Inte SKI:s jobb att göra journalisternas arbete

Anders Jörle bemöter kritiken från Nils Hanson, "Uppdrag granskning"

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varje reportage i ”Uppdrag granskning” kostar runt en halv miljon kronor, skriver redaktionschefen Nils Hanson i tidningen Journalisten.

För en halv miljon kronor har ”Uppdrag granskning” sent i januari påstått att en rapport var hemlig och skulle hemlighållas fast SKI före jul begärde den från Forsmark, diarieförde den och med det gjort den till en offentlig handling tillgänglig för vem som helst.

Sanningen är den att hade 80-talets så kallade verksreportrar funnits kvar, de som ett par gånger i veckan besökte myndigheter och letade efter post och dokument av intresse för allmänheten, så skulle rapporten varit i nyhetsmedia före jul.

Det är inte SKI:s jobb att göra journalisternas arbete.

Vi ska aktivt informera om kärnteknisk risk och säkerhet. Det gör vi i dagligen, bland annat genom journalistkontakter. Men arbetsmaterial som är under utredning måste först värderas. När det är gjort fattas beslut om olika åtgärder. Då informerar SKI också aktivt. Självklart är vi snabbt ute med information om det skulle inträffa händelser som har betydelse för bedömningen av säkerheten vid de kärntekniska anläggningarna.

Vi har alltså själva tagit initiativ till en granskning av den nu så berömda rapporten, den ingår som ett underlag i ­SKI­:­s tillsynsplaner och vägs in i vårt arbete.

Nils Hanson och hans redaktion hänger trots flera påpekanden envist fast vid påståendet att SKI skulle varnat Forsmark om att rapporten granskades av tv.

Med min bakgrund som journalist förstår jag mycket väl att ett sådant handlade skulle väcka aggression. Det var därför som jag uppmanade professorn vid Linköpings universitet, som också är ledamot i vår reaktorsäkerhetsnämnd, att inte ringa och tala med Forsmark om rapporten. Han valde att ändå att göra det efter intervjun med ”Uppdrag granskning”.

När jag framåt kvällen samma dag kontaktades av tv som ville diskutera rapporten ringde jag till Forsmark för att skaffa mig faktaunderlag om vilka som hade avslöjats i drogkontroller och hur rapporten hade hanterats internt.

För de flesta är det nog tämligen självklart att bete sig så om man väntar sig att få stå till svars framför tv-kameran.