ÅSIKT

Replik: Vi vill bara ha sanningen, Morgan Johansson

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nej, Morgan Johansson det är inte nog nu. Såvitt känt förlorade du inte någon anhörig i tsunamikatastrofen. Vi förlorade en son, men det är naturligtvis inte Lars Danielssons skuld. Problemet är att många av oss drabbade vill veta orsaken varför svenska myndigheter vid tillfället sa någonting som uppenbarligen var lögn.

Morgan Johansson skriver ”skulle han ha skickat sjukvårdare och undsättningsflygplan?” Svar: Ja, det gjorde andra länder, till exempel Italien. Morgan J: ”Sverige hade ingen beredskap”. Nä, vi upptäckte det efter lång tid, men varför sa man någonting annat då vid tillfället?

I vårt fall visste vi inte vart vår son rest efter ankomsten till flygplatsen i Phuket. Svenska myndigheter var ointresserade av att leta, i stället fick vi hjälp av Chiles(!) ambassad som kunde lokalisera vår sons vidare resa som tyvärr slutade i Khao Lak. Så, Morgan Johansson, det är definitivt inte nog nu! Vi drabbade vill inte ha någon smuts som du skriver – utan vi vill ha sanningen och den har sannerligen inte kommit fram.

Nils