ÅSIKT

Minskad chans för hemlösa när allmännyttan säljs ut

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: krister hansson
Birgitta Nilsson, kommunalråd (s), Malmö.

Socialminister Maria Larsson vill höja regeringens ambitionsnivå när det gäller att bekämpa hemlösheten.

Det är utmärkt.

Tyvärr kan man inte säga detsamma om de förslag som Maria Larsson lägger. Här kan man i stället tala om mycket ord och väldigt lite verkstad.

Visst kan man, som Maria Larsson, orda om strategier, ökat samarbete, tak över huvudet-garantier och om att inträdet på den ordinarie bostadsmarknaden ska underlättas för den ena eller andra kategorin. Det låter ju bra.

Och naturligtvis kan de pengar som regeringen satsar, 66 miljoner kronor på två år, komma väl till pass. För exempelvis Malmös del kan det kanske röra sig om en knapp miljon kronor om året, vilket ska ses i relation till de över 70 miljoner som vi redan satsar årligen.

Men det finns ett par problem som Maria Larsson nogsamt undviker.

En av de främsta orsakerna till att hemlösheten ökar är bristen på bostäder, framför allt bristen på bostäder som kan efterfrågas av personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

För att möta den bristen behöver vi bygga fler hyreslägenheter, som i praktiken är den enda upplåtelseform som är ett realistiskt alternativ för människor med dålig ekonomi, som är arbetslösa eller som har andra problem vilka försvårar för dem att ta sig in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Maria Larssons regering har vidtagit två åtgärder som direkt motverkar dessa människors möjligheter att skaffa sig en egen bostad:

1. Subventionerna till byggandet av hyresrätter och studentboenden har dragits in.

2. Man har öppnat för en utförsäljning av allmännyttans hyresrätter.

Den första åtgärden innebär en uppenbar risk för totalstopp när det gäller byggandet av hyresrätter, åtminstone privata sådana.

Och den andra åtgärden innebär att antalet hyresrätter i de allmännyttiga bostadsbolagen riskerar att sjunka kraftigt. Redan nu finns tecken på att var tredje hyresrätt kommer att säljas ut.

Hur får Maria Larsson den politiken att gå ihop med hennes ökade ambitioner i kampen mot hemlösheten?

Har hon ett enda förslag till hur antalet hyreslägenheter i landet ska öka?

Eller åtminstone något förslag på hur man ska förhind­ra den drastiska minskning av hyresrätterna som regeringens bostadspolitik riskerar att leda till?

Jag har inte sett några sådana förslag från Maria Larssons sida.

Om hon har sådana skulle det vara intressant att hon redovisade dem.

Om hon inte har några sådana förslag klingar hennes ord om att bekämpa hemlösheten bedrövande tomma.