ÅSIKT

Ingen idyll här

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Har ett fritidshus på landsbygden där ingen förnyelse har skett på 45 år. Hembräntromantiken är stark där och hembränt dricks med läsk. Socialförsäkringssystemet är nästan den enda försörjningsbasen, förutom enstaka bönder som lever kvar med EU-bidrag.

Förtidspension är starkt eftertraktad bland de icke jordbruksägande, de som har lite mer tarmar i skallen har lämnat orten och kvar är de sociala problemen. Denna ort kanske är ett undantag.

Landbygden är ingen idyll, jag vill påstå att det finns mera sociala problem där per capita än i tätorterna.

Fritidshusägare

Läs övriga inlägg: