ÅSIKT

Regeringen satsar inte på framtiden för Stockholm

Mikael Damberg , riksdagsledamot (s): ”Istället satsas stora summor på subventioner och skattesänkningar för de mest välbeställda”

Foto: ERIC ROXFELT
Stockholms universitet vid Frescati.
DEBATT

I statsbudgeten för 2008 satsar den borgerliga regeringen mer på skattesubventionerad städning än på forskning och forskarutbildning vid Stockholms Universitet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Skattesubventionen är nästan lika stor som de samlade forskningsanslagen till Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan tillsammans.

I samma veva påstår regeringen att den inte har råd att satsa mer på forskning och högre utbildning just nu. Det är en framtidsfientlig prioritering!

Sverige är ett litet kunskapsintensivt land. Inte minst Stockholmsregionen står och faller med våra möjligheter att konkurrera på den globala marknaden. Vi har en unik kompetens inom flera sektorer. Men för att vara kvar i främsta ledet måste ambitionsnivån höjas ytterligare.

Socialdemokraterna vill göra kraftfulla satsningar på högre utbildning och forskning. Totalt investerar vi nästan 3 miljarder kronor mer än regeringen på högre utbildning och forskning de kommande åren. Det innehåller mer pengar till grundforskningen, fler utbildningsplatser på universitet och högskolor, ökade forskningsanslag inom näringslivspolitiken och ett investerings- och forskningsprogram inom energipolitiken.

Vi är övertygade om att allt detta behövs. Om vi i Sverige och Stockholmsregionen även i framtiden vill hävda oss internationellt krävs stora insatser. Tyvärr saknar den moderatledda regeringen insikt eller förmåga att göra rätt prioriteringar. I ett läge när den internationella konkurrensen skärps avstår Sverige från att göra framtidsinvesteringar. Istället satsas stora summor på subventioner och skattesänkningar för de mest välbeställda. Detta är en kortsiktig och dyrbar politik. Men det är också oärligt mot stockholmarna.

Inför valet lovade de borgerliga partierna miljardsatsningar på högre utbildning och forskning. Verkligheten efter valet är en helt annan. Istället inriktas politiken på att minska antalet högskoleplatser - trots att söktrycket ökar och ungdomskullarna växer de kommande åren.

Universitet och högskolor vittnar om att regeringens så kallade kvalitetssatsningar inte ens täcker de ökade lönekostnaderna på lärosätena.

Reaktionerna på de uteblivna kvalitetssatsningarna har inte låtit vänta på sig. Christoph Bargholtz, ordförande för Sveriges universitetslärarförbunds har varit tydlig: ”Regeringens påstådda satsningar på kvalitet inom högre utbildning och forskning är bara tomma ord”.

Före valet sa de borgerliga en sak men när vallöftena ska omformas till praktisk politik blir resultatet det omvända. Moderaternas politik är inte bara orättvis utan också oansvarig och omodern.

FAKTA

Socialdemokraterna vill göra kraftfulla satsningar på högre utbildning och forskning.

Men den borgerliga regeringen satsar mer på skattesubventionerad städning än på forskning och forskarutbildning.

Totalt investerar vi nästan 3 miljarder kronor mer än regeringen, skriver Mikael Damberg (s).

Debattören

Mikael Damberg

Riksdagsledamot (s) och ledamot i utbildningsutskottet

Ordförande för Socialdemokraterna i Stockholms Län