ÅSIKT

Ta tillvara kvinnors kunskap!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ANN-SOFI ROSENKVIST
Lottakåren bör involveras mer i de internationella insatserna, skriver företrädare för Lottorna.

Regeringen vill fördubbla Sveriges förmåga att medverka vid internationella ­kriser. Den ambitionen stödjer vi helt och hållet inom Svenska Lottakåren. Men Sverige har en möjlighet att hålla en ännu högre internationell profil genom att låta fler kvinnor ingå i insatsstyrkorna.

Svenska Lottakårens uppgift är viktigare än på många år – inte minst att arbeta med mental krisberedskap där vi sannolikt är mer sårbara än tidigare. Så länge värnplikten fungerade, utbildades åtminstone upp till halva befolkningen i någon form av mental beredskap för vad som i värsta fall kan hända.

I takt med att hotbilden förändrats har vi ryckvis anpassat oss. Vi har gått från invasionsförsvar till insatsförsvar och ökar hela tiden vår förmåga till internationella insatser. Samhällets krisberedskap ska anpassas till en ny och breddad hotbild, men hur denna krisberedskap ska se ut är ­ännu oklart.

Och det börjar bli riktigt bråttom. Svenska Lotta­kåren tänker fortsatt aktivt och efter bästa förmåga bidra till omvandlingen.

Svenska Lottakåren består av 230 lokala lottakårer och är representerade praktiskt taget över hela landet. Ett av Sveriges största kvinnliga nätverk. Tillsammans med exempelvis Hemvärnet kan vi lösa avancerade och specialiserade uppgifter inom ledning och underhåll, underrättelsetjänst osv.

Vi rekryterar och utbildar dessutom frivilliga bevakningslottor runt om i landet – och sedan 1994 även för internationell tjänstgöring.

Sverige har stor trovärdighet inom jämställdhet och är i många stycken ett föregångsland. Vi vill nu öka möjligheterna att få med fler kvinnor i de internationella insatsstyrkor som regeringen satsar på. Våra medlemmar har precis den erfarenhet och kunskap som krävs för att förstärka ­våra förband vid internationella insatser.

Men för att få med fler kvinnor krävs bland annat:

att Svenska Lottakårens utbildningar ska vara meriterande när man söker en internationell tjänst – så är inte fallet i dag!

ett mönstringsförfarande som ger bättre möjligheter att också rekrytera kvinnor.

att Försvarsmakten systematiskt tillvaratar kvinnors erfarenheter vid militär utbildning och vid internationella insatser.

Svenska Lottakåren har en bred bas och ger en bred folklig förankring som är en förutsättning för att genomföra internationella insatser med en stark hemmaopinion i ryggen.

Elisabeth Falkemo

Rikslottachef, medlem

i Göteborgs lottakår

Annette Rihagen

Vice ordförande, medlem

i Strängnäs lottakår

Carin Staaf

Vice ordförande, medlem

i Umeå lottakår

Barbro Isaksson

Vice ordförande, medlem

i Munkedals lottakår?

ARTIKELN HANDLAR OM