ÅSIKT

Läsarnas reaktioner ...

... på debattartikeln "Men varför kan hon inte bada?"

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inga undantag

Självklart ska de lära sig simma tillsammans med alla andra – inga speciella öppet tider eller endast för kvinnor får gälla. Istället gäller av med ”hucklet” och delta i simundervisningen i sedvanliga svenska badkläder.

Denna typ av religiös sedvänja får hanteras inom bostadens väggar, för övrigt ska dessa flickor delta i samhällslivet på badstranden och i badhuset liksom alla vi andra gör. Inga förbud mer än att det är förbjudet att bada i ”huckle”.

Claes

Det finns inget tvång inom islam

Är muslim sjäv och blir så arg att ni på Aftonbladet eller media hittar på så konstiga saker om just muslimer. I Örebro där jag bor finns det ju dagar då flickor eller kvinnor kan gå lära sig och simma om man nu vill det. Man har gjort som så att man har hyrt hela badet bara för att flickor ska lära sig det, men det vet ni ju redan.

Och problemet (med slöjan/burkor) är att flickorna kanske har blivit tvingade att ha på sig allt detta utan att själv få välja, eller så kanske de inte vet om att det finns simhallar som har kvinnodagar? Där ligger problemet.

Men enligt islam så är det inget tvång, man måste välja själv, något som kan vara bra att skriva i er artikel.

Ok, många kanske inte får välja, men då har det inget med islam att göra.

Karmel

Delta i simundervisning och därmed basta!

Maria och Inger, ni har helt rätt, ska vi falla tillbaka till 1800-talet för att vissa av våra medborgare kommer från en kvinnoförtryckar-kultur? NEJ och åter NEJ.

De ska delta i både gymnastik och simundervisning om de vill ha godkänt betyg och därmed basta. Detta är inget som enbart riktas mot muslimer utan detta gäller som sagt i lika hög grad även kristna. Så Maria och Inger stå på er.

Jan J

Glöm inte vår historia och den svenska kvinnans kamp för jämställdhet

Jag har nu i flera år häpnad över den svenska flatheten vad gäller diskrimineringen av kvinnor med annan etnisk bakgrund och religion.

Är också mycket förundrad över acceptansen av kvinnodiskrimineringen, eller att vi tvingas acceptera den. Denna diskriminering gäller särskilt kvinnor med muslimsk bakgrund. Samtidigt går muslimerna ut med att i islam finns inget kvinnoförtryck, mannen och kvinnan är jämställda. Varför praktiseras då inte detta?

Att kvinnan eller flickan är en frestelse för mannen redan i 8-9 årsåldern är inte kvinnans problem utan mannens. Då borde det vara mannen som sattes i fotbojor, handklovar och fick gå med ögonbindel.

Är själv kristen och vet vilken kamp kvinnorna även i våra kyrkor har fått föra för att uppnå jämlikhet. Kvinnan skulle tiga och det är inte så länge sedan att kvinnorna fick dölja sitt huvud i gudstjänstsammanhang.

Men Sverige har varit igenom kampen en gång, och kvinnans status är äntligen jämlik mannnens.

Vem och vilka är det som bestämmer att dessa flickor inte får bada? Om nu kvinnan är jämställd mannen i islam borde inte detta vara något problem utan lagar och regler som människan själv hittat på och som borde tas bort.

Nej låt oss inte acceptera eller anpassa samhället till detta synsätt, utan låt oss kämpa för att dessa barn och ungdomar uppnår samma rättigheter som våra barn med svensk bakgrund har.

Fru Liljedahl

Kvinnorna följer sin religion

Starks och Hagbergs artikel är något av det mest obegåvade jag läst på länge. I artikeln argumenterar man för muslimska kvinnors rättighet att visa sig för män utan att vara iklädda burka eller dylika heltäckande plagg.

Det hela läggs fram som att det finns något lagligt rättighetsinskränkande hinder för detta, vilket givetvis inte stämmer alls. Något vi däremot har i Sverige är religionsfrihet som innebär att man har rätt att tro vad man vill och agera därefter, så länge man inte bryter mot lagen.

Att bära burka är för många muslimska kvinnor en viktig del av att följa Guds påbud. Det är något som man gör för att man tror att det är Guds vilja och inte för att man är tvingad.

Hur artikelförfattarna inte har begripit detta är bortom mig, och det gör mig skräckslaget nyfiken på hur deras nästa slag för jämlikhet kommer ser ut. Kanske en kampanj för nunnors rättighet att ha sex?

Kalle Qvarfordt

Vi har religionsfrihet i Sverige

Det man i så fall först måste diskutera är om vi skall ha religionsfrihet i vårt land eller inte! Detta har med religion att göra och vi måste i så fall diskutera om man ska få bära ett kors kring halsen på offentlig plats eller inte.

Det är tråkigt och trist att det skall behöva vara så här, men detta är religion och har inte med könssegregering att göra i första hand. Tänk på att det är din kristna uppfostran och syn på detta som gör att du stör dig på detta. Hade du vistats i deras land hade du varit den som var konstig. Tycker man har löst problemet på badhuset snyggt. Tjejerna får ju lära sig simma…och samtidigt behålla sin religion. Det ni gör nu är att sätta flickorna i fråga kläm.

Peter Bäckman

Kvigerum

Omvändna regler

Tråkigt nog är vår debatt så infekterad av oron för att stämplas som rasist om vi opponerar oss mot olikheter och/eller ”fringisar” angående kulturskillnader i vårt land. Exempelvis är det naturligt för västerländska kvinnor att täcka diverse ”synliga” kroppsdelar vid besök i muslimska samhällen (Arabstaterna etc..) och även måste kvinnor skyla axlar etc. vid besök i Vatikanen (inomhus). För mig är detta helt OK om lagar, förordningar påbjuder detta (oavsett om jag inte tycker om detta, men tvingas acceptera reglerna).

I vårt land segregerar vi enligt omvända regler. Det måste vara och är (bl.a. undertecknad) fruktansvärt för alla som står upp för frihet och jämlikhet mellan könen oavsett om det rör privat, offentligt och/eller arbete. Vi (min hustru och jag) har många vänner som idag väljer att inte gå på badhus p.g.a. alltför närgångna intressen från män som kommer från kulturer där deras kvinnor inte äger rätt att vistas tillsammans med andra män och tvingas skyla sig när de går ut.

Hur skulle det vara om vi krävde att de inte får vistas tillsammans med västerländska kvinnor/flickor när de inte respekterar vårt synsätt? Diskussionen tystas ner av alla och jag undrar hur många kvinnor det är idag som inte mår bra på badhus p.g.a. av detta?

Vi är och skall vara stolta över hur långt vi kommit (inte bara i Sverige) vad gäller diskussionen om ett öppet samhälle, men precis som med demokrati måste vi fortfarande kämpa för den! Det enda sättet är att våga debattera, inte vara tyst och dra oss tillbaka. Använda konstruktiv kritik och inte ramla ner i religiösa, kulturella etc.. fällor.

Vi har ett öppet samhälle och skall fortsätta med detta på samma villkor mellan könen. Det går att förbättra och göra det än jämlikare, men jag ställer inte upp på att vi skall vika oss från den grundsyn vi har i vårt land. Separata badtider mellan kvinnor och män är ett mycket stort steg tillbaka i utvecklingen i ett demokratiskt land som Sverige.

Bengt-Olov Engström

Borås

Separera barn - en tillbakagång

Jag blev mycket starkt berörd när jag läste denna debattartikel. Jag håller med de två debattörerna till 100%, och svårigheten med detta resonemang är att kritikerna genast ropar "kränkande" och "främlingsfientligt" - och av rädsla för att bli stämplad som främlingsfientlig tystnar många. Jag är en kvinna på 33 år som i vuxen ålder kämpat med olika typer av jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen, i samhället, i hemmet, och det gör mig så ledsen när jag och många med mig märker en tillbakagång i samhället på dessa plan.

Denna tillbakagång är en realitet när man hör om skolor som separerar barn i skolundervisning, gymnastik etc (och detta gäller inte bara för muslimer utan även för t.ex. Plymouthbröderna som nu öppnat en friskola dit barn bussas för att gå). Så snälla - släpp inte detta ämne utan håll det levande! Belys att det finns ett stort problem som växer!

Vänliga hälsningar

Jessica

Undfallenheten och flatheten straffar svagare grupper.

Jag har längre undrat varför vänstern i Sverige inte starkare tagit avstånd från religiös inskränkthet och fanatism när det handlar om islam. Antifascister och feminister borde vara de första att höja sina röster angående islamiseringen av Europa och Sverige.

Koranen fungerar idag som rättesnöre för tusentals svenskar. Att det i denna skrift finns en rad suror som begränsar kvinnors liv tycks passera obemärkt förbi. Ett exempel är det påbud som finns i koranen gällande mannens rätt att utöva fysiskt våld mot kvinnan. Ett annat exempel är reglerna gällande vittnesmål och arv, där kvinnan bara ärver hälften av mannen och en kvinnas vittnesmål bara är värt hälften utav en mans.

Den danska socialisten Kåre Buitgen skriver i boken Till gagn för de svarta (2002), om hur den danska vänsterns oförmåga till insikt öppnat spelplanen för partier på högerkanten exampelvis Dansk Folkeparti (det är även detta parti som åsyftas i bokens titel).

Buitgen menar att vänsterns strutsmentalitet gällande islam, invandring och integration, skapat religiösa grupper i Danmark som saknar vilja att integreras med den övriga befolkningen. Hos sådana grupper frodas en mycket konservativ islamism som även kväser de moderata muslimernas försök att göra sin röst och sina åsikter hörda.

Resultatet är inte ett mångkulturellt samhälle utan ett monokulturellt islamskt samhälle där kvinnor förtrycks enligt religiösa och kulturella principer från 600-talets mellanöstern. De muslimer som bekänner sig till denna version av islam, lyckas dessvärre även locka med sig fler och fler anhängare. Anhängare som delar uppfattningen om att det inte är tillåtet för muslimer att ha icke muslimska vänner eller beblanda sig med det ickemuslimska samhället.

Det Stark och Hagberg gör är att inleda en diskussion om vilka värderingar vi ska premiera i ett framtida Sverige. Det är naturligtvis självklart att svensk lag, frihet, demokrati och jämställdhet skall förunnas alla svenskar, inte bara vissa. Dessa regler skall heller inte begränsas utav patriarkala strukturer och missriktad politisk korrekthet. Undfallenheten hos svenska politiker och främst den svenska vänstern måste få ett slut, och det vore gynnsamt om den svenska vänstern kunde se och lära av sina bröder på andra sidan sundet exempelvis Kåre Buitgen.

Marcus Magnusson

Var går gränsen?

När samhället ställer krav på simkunskap, innebär det då med automatik att samhället också måste ge alla samma chans att få lära sig simma? Ja, enligt den svenska likriktningsmodellen som ofta felaktigt jämställs med lika rättigheter. Nej, enligt vanligt sunt förnuft. Det är faktiskt upp till var och en att inhämta de kunskaper som behövs. Som att läsa läxor.

Att muslimer anser att män är viljelösa, testosteronstinna djur som kvinnan kan förleda genom sin blotta närvaro är inget som stör mig. Däremot stör det integration, demokrati och jämställdhet att de männen ska ha något som helst inflytande utanför den privata sfären.

Jämställdhet är att alla behandlas lika i det offentliga rummet. Inte att någon grupp med påtvingade behov ska ha specialbehandling.

Religion är en privatsak.

Claes Henry

Stockholm

Religionsfrihet, men inte förtryck

Vill tacka för en bra artikel - det är dags att lyfta näsan från bladet och se vad det är vi verkligen gör när vi "främjar religionsfrihet" som det så vackert heter. Jag är för ett fritt utövande av alla religioner, men när det inkräktar på de mänskliga rättigheterna och bidrar till förtryck och segregering då måste man säga ifrån och stoppa det! I jämförelse väger rättigheterna som människa (för kvinnor liksom för män) tyngre än religionen och svensk lagstiftning har ett syfte att motverka denna typ av förtryck, som ju tyvärr breder ut sig allt mer i vårt land. Se på "förebilderna" Iran och Saudiarabien och fråga dig om det är det samhällsklimatet du vill ha även i Sverige?

Debattörerna tar upp den långa kvinnokamp som förts i Sverige och jag (som man) kan bara lida med dem när jag ser deras arbete slungas 30-40 år tillbaka i tiden pga att vissa personer i ledande roller inte har tillräckligt med råg i ryggen för att säga ifrån. Dessa människor inte bara tillåter förtryck att utövas i Sverige - de bidrar även aktivt till det och jag skäms å deras vägnar och som svensk.

Likväl som jag inte får utöva en religion som förtrycker asiater, borde inte heller muslimer - i Sverige - få utöva sin religion på ett sådant sätt att den förtrycker kvinnor - för det är precis vad som sker; när man tar ifrån en människa dennes fria vilja och bestämmanderätt så är det förtryck!

Jag ber till gud att han sänder oss några politiker och samhällsledare med lite kurage och förstånd - detta trams har redan gått alldeles för långt i min mening!

/Staffan