ÅSIKT

”EU går före löntagarnas intressen”

Lars Ohly kräver svenskt nej till EU-fördraget om den svenska modellen inte säkras

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: MATS STRAND
Vänsterpartiets ledare Lars Ohly.

Facket förlorade Vaxholmsmålet i EU:s domstol. Förlorade stort. Domen slår fast att EU:s inre marknad går före löntagarnas intressen. Effekten blir social dumpning - konkurrens med låga löner och sämre villkor.

Domstolen lämnar inget utrymme för tvivel. Därför är socialdemokraternas förvirrade passivitet oroande.

När stora delar av arbetarrörelsen stödde EU-medlemskapet var det under löften att kollektivavtalen och rätten till stridsåtgärder skulle skyddas. De löftena var alltså tomma som såpbubblor, och lika hållbara.

Sverige bestämmer inte

Vaxholmsdomen ger tre svar:

Det första är att Sverige inte bestämmer över arbetsmarknaden, om löntagare får strejka eller blockera en arbetsplats. Det gör EU.

Det andra är att svenska löntagare inte får ta till stridsåtgärder som stör den fria marknaden. EU:s domstol tar därmed ifrån löntagarna det enda verkliga försvaret för principen lika lön för lika arbete.

Det tredje är att företag som etablerat sig i EU-länder med lägre lönenivåer har rätt att skicka personal till Sverige för att arbeta för dessa lägre löner.

Social dumpning

Allt detta försvagar löntagarna och kommer att orsaka social dumpning. Socialdemokraterna har reagerat med att skylla på regeringen. Men slutsatsen för alla löntagare borde istället bli att säga stopp, här och nu.

Sverige måste få det juridiskt bindande skydd för kollektivavtal och strejkrätt som vi blev lovade när vi gick med i EU. Tillfället ligger i dagen mitt framför oss.

EU:s nya grundlag - Lissabonfördraget - lämnar över ännu mer makt till EU. Ännu mer makt till EG-domstolens jurister, utom räckhåll för valsedlar, debatt och demokrati.

Vänsterpartiet vill avvisa Lissabonfördraget. Men det vore lämpligt att även socialdemokraterna tar den här striden för de svenska löntagarna.

”Ett hårt slag”

Nu - om någonsin - borde de inse att den svenska modellen är hotad. EU:s domstol håller på att krossa den i marknadens namn.

I ett memo från 2005 skriver LO att en förlust i Vaxholmsmålet ”vore ett hårt slag för alla som hoppas och tror att en inre marknad utan social dumpning är möjlig”. Nåväl, domen har fallit och just detta hårda slag är uppenbart för alla som vill se. Tiden för fromma förhoppningar om EU som ett löntagarprojekt är ute. Det är dags för handling.

Innan Sverige godkänner Lissabonfördraget bör löntagarna kräva att vår modell för arbetsmarknad skyddas från domstolens slängkappor. Annars bör fördraget avvisas.

FAKTA

Kräv garantier för den svenska modellen, annars måste Sverige säga nej till det nya EU-fördraget.

Det kräver bland andra vänsterpartiets ledare Lars Ohly i en debattartikel på aftonbladet.se.

– Tiden för fromma förhoppningar om EU som ett löntagarprojekt är ute. Det är dags för handling, skriver Ohly.

I dag debatteras den svenska arbetsmarknadsmodellen i Sveriges riksdag.

Lars Ohly (v), partiledare,
Eva-Britt Svensson (v), EU-parlamentariker, Josefin Brink (v) riksdagsledamot