ÅSIKT

Ni är alla hycklare

Pilsäter och Rojas KU–anmäler socialdemokrater: Ni skadar Sverige

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det socialdemokratiska indignationsnumret inför regeringens försäljning av sex statliga bolag är en makalös uppvisning i hyckleri. Med stor upprördhet har tidigare ministrar som Thomas Östros och Berit Andnor slagit fast att agerandet skulle ha varit grundlagsvidrigt och ett slöseri med skattebetalarnas pengar. På båda punkterna vet de att de inte bara talar mot sanningen utan att det de klagar på nu är precis vad alla föregående s-regeringar gjorde.

I syfte att uppenbara detta hyckleri har vi lämnat in en anmälan till konstitutionsutskottet mot de fyra socialdemokratiska näringsministrar, bland dem Thomas Östros, som ansvarade för de omfattande privatiseringarna som s-regeringarna ägnade sig åt under de senaste tolv åren vid makten.

Det socialdemokratiska hyckleriet är väl dokumenterat. En sammanställning från riksdagens utredningstjänst visar att socialdemokratiska regeringar under de senaste tolv åren vid makten sålde statliga bolag för totalt 116 miljarder kronor. I mer än 20 separata fall har socialdemokratiska regeringar från 1994 till 2006 begärt bemyndiganden från riksdagen om att få sälja statliga bolag utan att dessa först varit föremål för remissbehandling eller att synpunkter inhämtats från myndigheter med expertkunskap. Men nu, plötsligt, anser samma socialdemokrater att ett sådant förfarande strider mot grundlagen!

Samma sak gäller de påstådda förluster som en försäljning av statliga bolag i sig skulle innebära. Om detta stämmer, då har socialdemokraterna medvetet åsamkat oss alla miljardförluster. Men det stämmer inte. Om det blir vinster eller förluster beror på hur pengarna används. Om det blir på ett slarvigt sätt, som inte så sällan var fallet med de socialdemokratiska regeringarna, kan det bli förluster. Den egna odugligheten är kanske förklaringen till att socialdemokraterna instinktivt tror att det kan bli förluster. Men här vet de, vad gäller nuvarande regering, att de talar mot bättre vetande.

Thomas Östros, Berit Andnor och andra som klagar på eventuella uteblivna utdelningar som skulle ge statskassan förluster har tillgång till den beräkning som riksdagens utredningstjänst har gjort som visar att detta stämmer inte om man använder pengarna så som nuvarande regering har aviserat. Förklaringen är följande:

Om man säljer de sex bolag som alliansregeringen pekat ut för försäljning (Nordea, OMX, Civitas, Vin&Sprit, Telia-Sonera och SBAB) har det beräknats att man skulle kunna betala av nästan 200 miljarder på vår gemensamma statsskuld. Utredningstjänstens beräkningar slår fast att utdelningen från de sex bolagen under perioden 2001–2007 varit avsevärt mindre än vad besparingen hade varit från minskade räntor på statsskulden om man sålt bolagen. Detta betyder att staten hade tjänat miljarder på att inte ägna sig åt så ”strategiskt viktiga” verksamheter som att driva vodka­fabriker eller hyra ut kontorslokaler. Mona Sahlin, Thomas Östros och andra socialdemokrater vill att vi ska fortsätta att göra det och förlora några miljarder till. Det ska alliansregeringen inte tillåta.

I den senaste partiledardebatten sammanfattade Mona Sahlin en av socialdemokratins viktigaste ideologiska förskjutningar genom tiderna på detta sätt: ”Det fanns en tid – och det var förr – då vi socialdemokrater många gånger såg rött inför det mesta som drevs privat. Så är det inte längre. Vi ser fördelar i mångfalden, inte minst för valfriheten.”

Att komma till denna insikt tog åtminstone ett par decennier under vilka socialdemokraterna fortsatte att stå i vägen för de reformer som har gjort Sverige till ett mycket friare och bättre land. Vi hoppas att det inte ska ta lika lång tid innan de slutar med en hycklande retorik om det statliga ägandet, som bara skadar Sveriges utveckling till en modernare välfärdsnation. Under tiden får vi fortsätta dra hycklarna till skranket.

FAKTA

Med stor upprördhet påstår socialdemokraterna att regeringens planerade försäljningar av statliga bolag är lagvidrig. Men de sålde själva statliga företag för 116 miljarder kronor de senaste tolv åren som de hade regeringsmakten.

För att visa upp socialdemokraternas hyckleri lämnar vi därför in en KU-anmälan mot dessa tidigare försäljningar, skriver Karin Pilsäter (fp) och Mauricio Rojas (fp).

Dagens debattörer:

Karin Pilsäter (fp), 47 år, Tullinge, näringsutskottets ordförande.

Mauricio Rojas (fp), 57 år, Nacka, ledamot av konstitutions-

utskottet.

Björn Rosengren anmäls för planerad sammanslagning av Telia och Telenor, börsintroduktion av Telia. Försäljning av Svenska Lagerhusaktiebolaget AB.

Thomas Östros anmäls för försäljning av statens aktier i Nordea Bank AB till ett värde av 1,84 miljarder kronor.

Jörgen Andersson anmäls för försäljning av statens aktier i Lantbrukskredit AB, SAQ Kontroll AB, SBL Vaccin AB, Pharmacia & Upjohn, Nordbanken, Securum och Retriva och Enator AB. Försäljning av B-aktier i Celsius.

Leif Pagrotski anmäls för försäljning av Sakab AB och Green Cargo AB. Förändring av ägandet i OMHEX.