ÅSIKT

Ta hand om skiten ni släpper ut!

Mattias Josefsson: Resebolagen lastar över ansvaret på resenärerna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Inom resebranschen är man förvånad över att intresset bland resenärerna är svalt att köpa någon form av klimatkompensation i samband med att man beställer resan.

Men vad hjälper det att jag köper en bit regnskog när flygbolaget jag åker med spyr ut miljögifter, är min fråga till resebranschen. Ni underskattar intelligensen hos oss konsumenter. För det bolag som tänker om först finns en fantastisk marknadsposition att lägga beslag på.

För snart ett år sedan blev det möjligt att räkna­ ut och kompensera för sina koldioxid­utsläpp på SAS hemsida. Sedermera följde Luftfartsverket och även flera resebolag efter som Ving, Fritidsresor, Apollo och Resfeber.

Men hittills har intresset varit svalt bland resenärerna för denna form av ologisk klimatkompensation. Det är anmärkningsvärt att resebranschen inte förstår sina kunder bättre och vid flertal tillfällen uttryckt förvåning över att försäljningen inte tar fart.

Men sanningen är att bolagen inte är villiga att ta ansvar för sina egna utsläpp utan lastar över ansvaret och skuldbelägger konsumenten. Den konsument som inte­ köper en bit regnskog pekas indirekt ut som en klimatbov när det i själva verket är bolagen som är de riktiga tjyvarna. Varumärkena känns omogna ur ett miljöperspektiv. De flesta konsumenter är i dag fullt medvetna om att flyget är en av de största miljöbovarna i samhället. Ändå är man inte beredd att avstå resan till de varmare breddgraderna.

Konsumenten är med andra ord inte beredd att avstå från våra ­”socialt laddade” inköp som Mats Alvesson kallar konsumtionen av statushöjande föremål i sin bok Tomhetens Triumf.

Men det betyder inte att konsumenten inte vill ta ansvar, tvärtom. Ett utmärkt ett exempel på detta ansvar är den betydande ­ökningen av försäljningen av rättvisemärkta produkter vi nu ser i landet.

Resebolagen tänker fel. För vad hjälper det att jag klimat­kompenserar mig när jag flyger med ett bolag om pengarna går till att köpa en bit skog? Minskar det de utsläpp och miljöförstöring som flyg­resan förorsakar miljön?

Vänd i stället på kuttingen. Myndigförklara varumärket och låt det ta ansvar för sina utsläpp. Deklarera tydligt för målgruppen hur varu­märket arbetar med att städa undan­ efter sig själv eller påverka de leverantörer/aktörer man samarbetar med. Hur arbetar varumärket för att minska utsläppen?

Vilka investeringar görs och vad är det långsiktiga miljömålet?

Genom att positionera sitt varumärke som miljömedvetet och miljömoget, är jag beredd att betala en extra slant.

Jämför exempelvis med varumärket Volvo och positioneringen säkerhet.

Visar resebranschen inget engagemang inför det faktum att det globala klimatet försämras varje­ gång ett par flygplanshjul lättar från marken tvingas politikerna att ta till lagstiftning.

Jag menar att det bolag som inser det först får det som inom kommunikation kallas för pionjärens fördel gentemot sina konkurrenter och har möjlighet att lägga patent på positionen som ett myndigt, moget och miljömedvetet ­varumärke inom branschen.

FAKTA

Vad hjälper det att jag köper en bit regnskog när flyg­bolaget jag åker med spyr ut miljögifter.

Det är resebranschen, inte konsumenten, som är miljöbov. Och jag är beredd att betala en extra slant för att åka med det reseföretag som först tar sitt miljöansvar, skriver Mattias Josefsson.

Dagens debattör:

Mattias Josefsson

33 år, Stockholm

Studerar Strategisk information & PR på Berghs