ÅSIKT

Det finns hopp för Kongo

Biståndsminister Gunilla Carlsson (m): ”Kvinnornas rätt en förutsättning för ett stabilt land”

Foto: AP
ENORM POTENTIAL Ett stabilt Kongo har goda förutsättningar att fungera som en regional tillväxtmotor.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tioåriga flickor som berättar om ofattbara sexuella övergrepp. Kvinnor som viskande talar om hur de sett familjmedlemmar torteras och sedan dödas. Elva år gamla pojkar som försöker frigöra sig från det de gjort och sett som milissoldater. Mina möten i de östra delarna av Demokratiska Republiken Kongo i januari etsar sig fast. Konsekvenserna av att en stat inte längre kan skydda sina medborgare från vare sig yttre eller inre hot är plågsamt uppenbara.

Det nya svenska biståndet sätter Afrika i fokus. Länder som befinner sig i eller är på väg ut ur en konflikt, till exempel Kongo, utgör numera en särskild kategori i det svenska utvecklingssamarbetet. Under 2008 antar regeringen en ny strategi för svenskt utvecklingssamarbete i Kongo. Utvecklingssamarbete i länder som står inför sådana utmaningar som Kongo måste präglas av långsiktighet och flexibilitet.


Trots det omfattande lidandet och trots att Kongo är föremål för den största pågående fredsbevarande insatsen i världen i FN-regi med ungefär 17? 000 soldater och civilanställda har krisen delvis glömts bort av omvärlden. FN-företrädare beskriver läget i östra Kongo som en av världens största nu pågående humanitära kriser. Bakgrunden till dagens lidande står bland annat att finna i kriget i Kongo 1998–2003 som skördade cirka 4 miljoner offer. Fortfarande dör 1?000 människor varje dag i östra Kongo till både direkt och indirekt följd av tidigare och pågående väpnade konflikter. Mer än 800?000 människor befinner sig på flykt. Grova sexuella övergrepp mot kvinnor och barn är en del av vardagen och straffriheten är nära nog total.

2006 genomfördes för första gången på många år fria och demokratiska val till presidentposten och parlamentet. Det gav hopp om framtiden. Den fredskonferens som avslutades i Goma i östra Kongo den 23 januari, och som Sverige för övrigt var med och finansierade, är också ett exempel på ett positivt steg mot en politisk lösning. Jag deltog själv när konferensen invigdes. Tyvärr är jag övertygad om att detta bara är början på vad som kommer att vara en lång och mödosam vandring mot fred och stabilitet.

Utvecklingen i Kongo de närmaste åren kommer på gott och ont att få dramatiska konsekvenser för dess nio grannländer. De destabiliserande effekterna av en sönderfallande jättestat i Stora sjöregionen går självfallet inte att underskatta. Det omvända gäller också. Ett stabilt och framgångsrikt Kongo har goda förutsättningar att fungera som en regional tillväxtmotor. Naturtillgångar i överflöd och ett klimat som under gynnsamma förhållanden kan ge fyra skördar per år. Beräkningar som visar att den dag Kongo tillvaratar sin potential för vattenkraft så kan hela den afrikanska kontinentens behov av el täckas.

Sverige är i dag en betydande givare till de omfattande återuppbyggnads- och humanitära insatserna. För 2008 planeras ett svenskt bidrag på 110 miljoner i utvecklingssamarbete och 125 miljoner kronor i humanitär hjälp. Tillsammans med andra EU-länder bidrar Sverige både med personal och resurser för att hjälpa den kongolesiska regeringen att reformera rättsväsendet, polisen och militären.

I det svenska utvecklingssamarbetet med Kongo stärker vi fokus på mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning. Nära knutet till detta är arbetet med jämställdhet och kvinnors roll i frågor som rör fred, säkerhet och utveckling. Regeringen kommer därför att verka för att genomförandet av FN:s resolution 1325 om kvinnor i väpnade konflikter blir en central utgångspunkt för det praktiska arbetet med olika insatser i Kongo. En hållbar lösning på de utmaningar Kongo står inför förutsätter att de kongolesiska kvinnornas rättigheter respekteras så att de kan ta aktiv del i återuppbyggnaden av sitt land.

En del av dessa kvinnor finns i?dag på det bland annat av pingstmissionen (PMU InterLife) finansierade Panzisjukhuset utanför Bukavu. Där vårdas offren för det grova sexualiserade våld som blivit en del av krigföringen i regionen. Från Panzisjukhuset tar jag med mig bilden av okuvliga kvinnor och flickor som trots det de utsatts för reser sig ur förnedringen och återigen bygger upp sina liv. Därför vet jag att det finns hopp för Kongo. Och därför fortsätter jag arbeta för att Sverige tillsammans med våra partner i Kongo och andra givare bidrar till säkerhet, utveckling och demokrati i Afrikas hjärta.

FAKTA

Det nya svenska biståndet sätter Afrika i fokus.

Och framför allt kvinnornas situation är viktig.

En hållbar lösning på de utmaningar Kongo står inför förutsätter att de kongolesiska kvinnornas rättigheter respekteras så att de kan ta aktiv del i återuppbyggnaden av sitt land, skriver ­biståndsminister Gunilla Carlsson (m).

Dagens debattör

Gunilla Carlsson

44 år, biståndsminister (m).

ARTIKELN HANDLAR OM