ÅSIKT

När vargen tar en älg tar jägaren hundra

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Foto: AP
Vargens sårbarhet borde oroa Jägareförbundet.

Återigen har Naturvårdsverket gett klartecken till vargjakt. Denna gång drabbar verkets generösa syn på skyddsjakt en vargfamilj i Voxnareviret i Hälsingland. Trots att det finns halvårsgamla valpar i flocken gäller tillståndet en föräldravarg. I allmänhet avstår man av jaktetiska skäl att skjuta djur med ungar. En etik som Svenska Jägareförbundet inte anser sig ha råd med, då de ”viltvårdar” vår vargstam med vapnets makt.

Att två hundar angripits i reviret under förra året var skäl nog att ansöka om jakt på två vargar. Detta trots att jägarna i området inte på något sätt har försökt att skydda sina hundar. Att löshundsjakt är en form där jägaren medvetet riskerar sin hund borde även Jägareförbundet känna till.

Den verkliga orsaken går snarare att spåra i en oskickligt förvaltad älgstam i området. I ansökan påpekar man att älgstammen är svag. Men vargarnas uttag av klövvilt är försumbart jämfört med de 100 000 älgar som skjuts årligen. När vargen tar en älg tar jägaren hundra.

Vargarna i Voxnareviret lever i ett glest befolkat område och har förutom de få rivna hundarna levt ett skyggt liv utan ett enda tamdjursangrepp

Jakttillståndet gäller ett av alfadjuren. Risken är stor att den genetiskt värdefulla tiken skjuts. Hon är nära besläktad med den enda vargen som under de senaste tjugo åren tillfört nya gener till den skandinaviska vargstammen.

Vargens sårbarhet borde i stället oroa Jägareförbundet. De i dag knappt 140 vargarna lider av kraftig inavel och om de inte tillförs nytt blod från öst dör populationen, enligt vargforskare, ut inom tio till femton år.

I det akuta läget borde myndigheten tillämpa försiktighetsprincipen.

Skyddsjakt ska enligt riksdagen bara tillåtas när ett djur orsakar så allvarliga problem att dessa inte rimligen kan lösas på annat sätt. I Voxnareviret har man inte vidtagit några som helst skyddsåtgärder.

Naturvårdsverkets oförmåga att stå emot jaktlobbyismen får varghatarna att vädra morgonluft. Dagens rovdjurspolitik är numera helt anpassad till en jägarkår som sniket vill förvalta viltet för egen del utan att dela med sig till den verkliga viltvårdaren.

Christina Lindberg

Journalist

Läs också:

ARTIKELN HANDLAR OM